This site has been archived on (2015/01/16)
16/01/2015

Navigation path

 

I think that it is very important for young people to travel, to study and to acquire new experiences in their chosen domain. I have myself studied abroad in my childhood and I have lived for some years in Malta. This experience changed my life and I continue drawing from it. I will be happy to take part in this campaign and I will support it in all possible ways.


Myslím si, že pro mladé lidi je velmi důležité cestovat, vzdělávat se a získávat nové zkušenosti v oboru. Já sám jsem v dětství studoval v zahraničí a žil jsem několik let na Maltě. Tato zkušenost mi změnila život a dodnes z ní čerpám. Rád se zúčastním této kampaně a podpořím ji jakýmkoliv způsobem.


Watch the video

 
 
 
Last update: 31/03/2014 | Top