Navigacijski put

Dodatni alati

Vaš glas u Europi

Web-stranica Europske komisije Vaš glas u Europi daje vam pristup brojnim savjetovanjima, raspravama i ostalim alatima kojima vam se omogućuje preuzimanje aktivne uloge u postupku stvaranja europske politike. Ova web-stranica ima tri odjeljka:

  • Savjetovanja: dajte nam svoje mišljenje o politikama EU-a i utječite na njihovo kreiranje.
  • Rasprave: raspravljajte o glavnim temama dana i razgovarajte preko interneta s vodećim ljudima EU-a.
  • Ostali alati: otkrijte na koje se još načine vaš glas može čuti u Europi.

Da biste e-poštom primali obavijesti o novim planovima i/ili javnim savjetovanjima, pretplatite se na Rad Europske komisije – obavijesti ili, ako ste predstavnik organizacije ili samozaposleni pojedinac i obavljate djelatnosti koje utječu na postupke donošenja politika i odluka u institucijama EU-a, pretplatite se na Registar transparentnosti EU-a.