Navigacijski put

Dodatni alati

Vaš glas u Europi

Vaš glas u Europi jest „jedinstvena točka pristupa” Europske komisije na kojoj su dostupne razne mogućnosti za sudjelovanje u savjetovanjima i pružanje povratnih informacija s pomoću kojih možete izraziti svoja stajališta o politikama EU-a u različitim fazama životnog ciklusa politike.
Bilo da je riječ o početnoj ideji, izradi prijedloga, njegovu donošenju ili evaluaciji, Komisija u okviru svojeg Plana za bolju regulativu namjerava veću pozornost posvetiti mišljenju građana i dionika.

  • Na početku postupka izrade prijedloga za pružanje povratnih informacija na raspolaganju su vam stranice „Planovi djelovanja” i „početne procjene učinka”.
  • Ovisno o inicijativi mogu se provesti različite vrste savjetovanja, npr. ciljana ili javna savjetovanja. Javna savjetovanja omogućuju vam da izrazite svoja stajališta o ključnim aspektima procjena učinka prijedloga Komisije koji su u pripremi te o ključnim elementima evaluacija i „provjera primjerenosti” postojećih politika. Javna savjetovanja automatski su otvorena u razdoblju od najmanje 12 tjedana.
  • Na kraju pripreme nove zakonodavne inicijative i nakon što Kolegij donese nacrt, možete pružiti povratne informacije o prijedlozima Komisije.
  • I u kasnijim ćete fazama moći izraziti mišljenje o nacrtima delegiranih akata i važnih provedbenih akata.

Svoje mišljenje o tome kako propise EU-a učiniti djelotvornijima i učinkovitijima možete dostaviti u bilo kojem trenutku upotrebom internetskog obrasca „Olakšaj teret – Reci što misliš”.

 

Želite li e-poštom primati obavijesti o novim planovima djelovanja ili početnim procjenama učinka i/ili javnim savjetovanjima, pretplatite se na sljedeće:

 

Zašto neke informacije nisu na mojem jeziku?

Ovo web-mjesto dostupno je na svim službenim jezicima Europske unije. Međutim, nakon što kliknete određene stavke, možda ćete biti preusmjereni na druga web-mjesta Europske komisije koja su zbog različitih razloga dostupna samo na određenom broju jezika. Konkretno, savjetodavni dokumenti namijenjeni specijaliziranoj publici ne objavljuju se nužno na svim jezicima.
Međutim možete sudjelovati u savjetovanjima i pružiti povratne informacije na svim službenim jezicima EU-a, osim ako je u samim savjetodavnim dokumentima izričito navedeno suprotno.