Iznesite povratne informacije o inicijativama Komisije

U okviru plana za bolju regulativu Komisija posvećuje više pozornosti mišljenjima građana i dionika. Cilj je da se na temelju dokaza oblikuju prijedlozi politika i propisa EU-a koji uvažavaju njihove potrebe. Ovdje možete iznijeti svoje mišljenje o inicijativama Komisije u ključnim fazama ciklusa izrade politika i propisa.

Pogledajte kratki videozapis u kojem je objašnjeno kako to funkcionira u praksi

Pretraži sve inicijative

Inicijalne ideje – planovi djelovanja i početne procjene učinka

Nove ideje za politike i zakonodavstvo u glavnim su crtama prikazani u dokumentima nazvanima planovi djelovanja i početne procjene učinka. Tako je i u slučaju evaluacija i „provjera primjerenosti” postojećih propisa. Svoje povratne informacije možete iznijeti u razdoblju od četiri tjedna.

Iznesite povratne informacije o planovima djelovanja i početnim procjenama učinka

Prikupljanje dokaza – javna savjetovanja

U okviru javnih savjetovanja možete izraziti svoje mišljenje o području primjene, prioritetima i dodanoj vrijednosti djelovanja EU-a kad je riječ o novim inicijativama, ali i o evaluacijama postojećih politika i propisa. Savjetovanje se provodi putem prilagođenih upitnika. Javna savjetovanja otvorena su 12 tjedana.

Sudjelujte u javnim savjetovanjima

Zakonodavni prijedlozi – iznesite svoje stajalište prije nego što propis postane konačan

Nakon što Komisija dovrši zakonodavni prijedlog i podnese ga Europskom parlamentu i Vijeću imate još jednu priliku za iznošenje povratnih informacija. Na Komisijine se prijedloge možete očitovati u roku od osam tjedana, nakon čega se komentari prosljeđuju Europskom parlamentu i Vijeću.

Iznesite povratne informacije o zakonodavnim prijedlozima Komisije

Tehnička pravila ili ažuriranja – nacrti delegiranih i provedbenih akata

Ponekad propisi EU-a koje su donijeli Europski parlament i Vijeće sadržavaju posebne odredbe koje Komisiji omogućuju sljedeće:

  • izmjenu ili dopunu elemenata tih propisa koji nisu ključni. Te se izmjene ili dopune donose u obliku „delegiranih akata”.
  • utvrđivanje uvjeta ujednačene provedbe postojećih propisa diljem EU-a. Ta su pravila poznata kao „provedbeni akti”.

Na nacrte delegiranih i provedbenih akata možete se očitovati u roku od četiri tjedna.

Iznesite povratne informacije o nacrtima provedbenih i delegiranih akata 

Pojednostavnjenje i poboljšanje postojećih propisa – smanjenje opterećenja

Svoje nam ideje za pojednostavnjenje i poboljšanje postojećih propisa i inicijativa radi veće djelotvornosti i smanjenja regulatornog opterećenja možete poslati u bilo kojem trenutku. Vaši se prijedlozi mogu razmatrati u okviru platforme REFIT i mogu biti uključeni u njihove preporuke.

Podijelite svoja mišljenja o tome kako pojednostavniti propise EU-a

Pravila komentiranja

Kako biste dostavili svoje povratne informacije, trebate izraditi račun za „EU Login” koristeći se gumbom „Registracija” na stranici pojedinačne inicijative. Možete se koristiti i jednim od svojih računa na društvenim medijima.

Osim odgovora na javna savjetovanja, sve primljene povratne informacije bit će odmah objavljene na ovoj stranici kako biste mogli vidjeti i tuđa mišljenja. Stoga sve povratne informacije moraju biti u skladu s pravilima komentiranja jer u suprotnom mogu biti izbrisane.

Kako bi čitav postupak bio transparentan, sve organizacije i oni koji se bave aktivnostima kojima je cilj ostvarivanje utjecaja na postupke odlučivanja u EU-u moraju prije iznošenja povratnih informacija unijeti svoje pojedinosti u registar transparentnosti EU-a.

Jezična politika

Komisija u ovom odjeljku na raspolaganje stavlja informacije na što je moguće većem broju službenih jezika EU-a. Barem osnovne informacije kojima se opisuju inicijative, kao što su naslovi i sažeci, stavljamo na raspolaganje na svim jezicima EU-a. Detaljne informacije u nekim su slučajevima dostupne samo na jednom ili nekoliko jezika. Međutim, uvijek možete poslati povratne informacije na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Upitnici za javno savjetovanje dostupni su na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, a često i na drugim jezicima. Upitnici za javno savjetovanje povezani s novim inicijativama navedenima u programu rada Komisije općenito su dostupni na 23 službena jezika EU-a. Na stranici upitnika odaberite željeni jezik s pomoću izbornika za prikaz jezika na vrhu stranice. 

Više o jezičnoj politici za ovu internetsku stranicu

Pretraživanje inicijativa

Inicijative možete pretraživati na mnogo načina, uključujući po temi, vrsti ili datumu. Kliknite na neku od njih kako biste vidjeti je li u fazi u kojoj je dopušteno iznošenje povratnih informacija.

Pretraži sve inicijative

Pretplatite se za primanje obavijesti

Primajte obavijesti e-poštom kad pristignu nove inicijative o temama koje vas zanimaju ili pratite razvoj pojedinih inicijativa.
Nećete primati više od jedne poruke e-pošte dnevno, a svoje pretplatničke postavke možete uređivati kad god želite.

Prijava / Registracija

Najnovije inicijative