Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Η φωνή σας στην Ευρώπη

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η φωνή σας στην Ευρώπη είναι το «ενιαίο σημείο πρόσβασης» σε διάφορες διαβουλεύσεις και δυνατότητες υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων, μέσω των οποίων μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις σας σχετικά με τις ενωσιακές πολιτικές στα διάφορα στάδια εφαρμογής τους.
Στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ακούει πιο προσεκτικά τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερομένους ήδη από την αρχική ιδέα και το στάδιο προετοιμασίας της πρότασης, μέχρι την έγκριση και την αξιολόγησή της.

  • Παρατηρήσεις μπορούν να διατυπώνονται σχετικά με τους «χάρτες πορείας» και τις «αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων» στο αρχικό στάδιο της προπαρασκευαστικής διαδικασίας.
  • Ανάλογα με την πρωτοβουλία, μπορούν να διεξάγονται διάφορα είδη διαβουλεύσεων, π.χ. στοχευμένες ή δημόσιες διαβουλεύσεις. Χάρη στις δημόσιες διαβουλεύσεις μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις σας πάνω σε σημαντικά σημεία των εκτιμήσεων επιπτώσεων για προτάσεις της Επιτροπής που βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης, αλλά και για σημαντικά στοιχεία των αξιολογήσεων και των «ελέγχων καταλληλότητας» των τρεχουσών πολιτικών. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι, εξ ορισμού, ανοιχτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων.
  • Στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας μιας νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας, και μετά την έγκριση του σχεδίου από το Σώμα των Επιτρόπων, μπορούν να διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής.
  • Σ' ένα μεταγενέστερο στάδιο, θα μπορούν επίσης να διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και σημαντικών εκτελεστικών πράξεων.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να στείλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις απόψεις σας για το πώς μπορεί η ενωσιακή νομοθεσία να γίνει πιο αποτελεσματική, μέσω του διαδικτυακού εργαλείου «Μειώστε τον φόρτο – Πείτε τη γνώμη σας»!

 

Αν θέλετε να λαμβάνετε κοινοποίηση μέσω ηλ. ταχυδρομείου σχετικά με νέους χάρτες πορείας ή αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων και/ή δημόσιες διαβουλεύσεις, εγγραφείτε συνδρομητής στο

 

Γιατί κάποιες πληροφορίες δεν υπάρχουν στη γλώσσα μου;

Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όταν κάνετε κλικ σε συγκεκριμένα θέματα, ενδέχεται να παραπεμφθείτε σε άλλους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, τα έγγραφα διαβούλευσης που απευθύνονται σε ειδικούς δεν δημοσιεύονται απαραίτητα σε όλες τις γλώσσες.
Παρόλ' αυτά, οι απαντήσεις σε διαβουλεύσεις καθώς και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις γίνονται δεκτά σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τα ίδιο το έγγραφο της διαβούλευσης.