Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Η φωνή σας στην Ευρώπη

Ο δικτυακός τόπος «Η φωνή σας στην Ευρώπη» είναι το ενιαίο σημείο πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα διαβουλεύσεων, συζητήσεων και άλλων εργαλείων, τα οποία σας επιτρέπουν να συμμετέχετε ενεργά στη διαδικασία χάραξης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο δικτυακός τόπος χωρίζεται σε τρία τμήματα:

  • Διαβουλεύσεις: πείτε μας τη γνώμη σας σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης και επηρεάστε τη διαμόρφωσή τους.
  • Συζητήσεις: συζητήστε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας και συνομιλήστε διαδικτυακά με τους Ευρωπαίους ιθύνοντες.
  • Άλλα εργαλεία: ανακαλύψτε άλλους τρόπους με τους οποίους η φωνή σας μπορεί να ακουστεί στην Ευρώπη.