Pogosta vprašanja

Kaj lahko pričakujem od Posvetovalnega odbora evropskih podjetij (EBTP)?

Na podlagi prejetih informacij bodo posvetovanja EBTP prispevala k izboljšanju splošne kakovosti zakonodaje in poslovnega okolja.

Komisija mora pri pripravi novih predpisov in pobud poznati tista vprašanja, ki so pomembna za podjetja.

Na podlagi vaših prispevkov v posvetovanjih EBTP si bo Komisija ustvarila boljšo predstavo o vplivu zakonodaje na delovanje podjetij.

Sporočite nam tudi svoje mnenje o sprejeti politiki in morebitnih nepredvidenih stranskih učinkih.

Ali lahko v posvetovanju EBTP sodeluje katero koli podjetje?

Da, če ima sedež v Evropski uniji (oziroma na Norveškem ali Islandiji).

Kako se včlanim v odbor EBTP?

Če želite postati član, obvestite o tem nacionalnega koordinatorja in pošljite Komisiji prijavnico z osnovnimi podatki o vašem podjetju.

Podatki se obravnavajo strogo zaupno.

Kaj se zgodi po prijavi podjetja v odbor EBTP?

Podatki o podjetju se shranijo v podatkovni zbirki EBTP. Preveri jih vaš nacionalni koordinator, ki vam lahko zastavi tudi nekaj dodatnih vprašanj.

Po potrditvi članstva boste prejeli elektronsko sporočilo z vabilom za sodelovanje v posvetovanju EBTP. Sporočilo bo vsebovalo tudi vaše uporabniško ime in geslo.

Koliko posvetovanj pripravijo vsako leto?

Vsako leto pripravijo približno 6 do 8 posvetovanj o različnih temah, povezanih z vsakodnevnim poslovanjem podjetij.

Koliko časa potrebujem za izpolnitev vprašalnika?

Približno 15 minut – vsako posvetovanje je v obliki kratkega spletnega vprašalnika.

Koliko časa traja posvetovanje?

Običajno štiri tedne.

Kako lahko spremenim podatke o svojem podjetju?

O spremembi podatkov obvestite svojega nacionalnega koordinatorja EBTP.

Ali se lahko včlanijo tudi organizacije, ki predstavljajo industrijo in podjetja?

NeEBTP je namenjen samo podjetjem. Vendar če ste podjetniško združenje ali trgovska zbornica, lahko o posvetovanjih EBTP obvestite podjetja, ki jih zastopate.

Kdaj preneha veljati članstvo v odboru EBTP?

Članstvo v odboru EBTP je za nedoločen čas. Če želite izstopiti iz odbora, pošljite elektronsko sporočilo nacionalnemu koordinatorju.

Kakšne podatke moram posredovati pri registraciji svojega podjetja?

Predvsem:

  • glavno področje dejavnosti (gospodarski sektor);
  • število zaposlenih;
  • podatke o izvozu ali uvozu izdelkov/storitev v EU ali zunaj nje;
  • kontaktne podatke o osebi v vašem podjetju, pristojni za posvetovanje EBTP.

Podatki se uporabljajo za določitev statistične reprezentativnosti odbora in omogočajo podrobnejšo analizo rezultatov. O spremembah podatkov obvestite svojega nacionalnega koordinatorja.

Kakšne povratne informacije lahko pričakujem po končanem sodelovanju v posvetovanju?

  • statistične podatke – povzetek vseh odgovor bo objavljen na spletni strani EBTP teden dni po zaključku posvetovanja;
  • kratko poročilo – glavne ugotovitve in dodatne informacije o učinkih in prihodnjih ukrepih 3 oz. 4 tedne po posvetovanju;
  • bilten – dvakrat letno: pregled trenutnega stanja nedavnih posvetovanj in dodatne podrobnosti o tem, kako so rezultate posvetovanj EBTP vključili v nove stratagije;
  • za neformalne informacije se obrnite na nacionalnega koordinatorja.

Kako lahko vem, ali sem s svojim sodelovanjem v posvetovanju prispeval k boljši pripravi politik EU?

Komisija se zelo trudi, da bi kar najbolje razložila potek in namen posvetovanj EBTP ter njihovo vlogo v postopku odločanja. Komisija bo namreč vedno jasno navedla, če je rezultate posvetovanj EBTP uporabila v poročilih za pripravo in opis novih predlogov politike.

Komisija bo tudi pojasnila, kako je upoštevala rezultate posvetovanj EBTP pri oceni in primerjavi različnih možnih ukrepov.

O kakšnih vprašanjih se Komisija običajno posvetuje s podjetji?

Komisija se s podjetji posvetuje samo o tistih vprašanjih, ki se neposredno nanašajo na njihovo poslovanje. Vsako posvetovanje (približno 6 do 8 na leto) obravnava različno področje.

Doslej so posvetovanja zajela finance (razpoložljivost bančnega kreditiranja podjetij, zamude s plačili, plačila v območju evra itd.), regulativno okolje za podjetja (računovodski in revizijski predpisi, upravna obremenitev za podjetja itd.), zaposlovanje in delovno zakonodajo (denimo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, različnost in diskriminacija na delovnem mestu itd.), obdavčenje, okoljsko zakonodajo, varstvo potrošnikov itd.

Ali moram sodelovati pri vsakem posvetovanju?

NE – sodelujete lahko v posvetovanjih, ki vas zanimajo.

Zadnja sprememba: 31/10/2010 | Na vrh