Vaše mnenje o pobudah Komisije

Evropska komisija v okviru prizadevanj za boljše pravno urejanje bolj upošteva mnenja državljanov in deležnikov. Za izpolnjevanje njihovih potreb si prizadeva pripraviti predloge za politike in zakone EU, ki temeljijo na dokazih. Na tej strani lahko oddate svoje mnenje o pobudah Komisije na ključnih stopnjah priprave politike in zakonodaje.

Kratek videoposnetek predstavi pripravo pobud

Iskanje vseh pobud

Začetni predlogi – kažipoti in začetne ocene učinka

Nove zamisli za politike in zakonodajo so zapisane v dokumentih, ki jih imenujemo kažipoti in začetne ocene učinka. Sem sodijo tudi vrednotenja in pregled ustreznosti veljavne zakonodaje. Svoje mnenje lahko oddate v roku 4 tednov.

Vaše mnenje o kažipotih in začetnih ocenah učinka

Zbiranje dokazov – javna posvetovanja

V javnih posvetovanjih lahko poveste svoje mnenje o področju uporabe, prednostnih nalogah in dodani vrednosti ukrepov EU na področju novih pobud ali vrednotenj obstoječih politik in predpisov. Posvetovanje poteka z namenskimi vprašalniki. Javna posvetovanja so na voljo najmanj 12 tednov.

Vaše sodelovanje v javnem posvetovanju

Zakonodajni predlogi – povratna mnenja pred dokončnim sprejetjem predpisa

Svoje mnenje lahko ponovno poveste, ko Komisija pripravi končni zakonodajni predlog in ga predloži v obravnavo Evropskemu parlamentu in Svetu. Mnenje o predlogu lahko oddate Komisiji v 8 tednih, prispevki se nato pošljejo Parlamentu in Svetu.

Vaše mnenje o zakonodajnih predlogih Komisije

Tehnična pravila ali posodobitve – osnutki delegiranih in izvedbenih aktov

Včasih predpisi EU, ki jih sprejmeta Evropski parlament in Svet, vsebujejo nekatere posebne določbe, ki Komisiji omogočajo, da:

  • spremeni ali dopolni nebistvene dele teh predpisov. To naredi v obliki delegiranih aktov
  • določi pogoje za enotno izvajanje obstoječih predpisov v EU. Te predpise poznamo pod skupnim imenom izvedbeni akti

Svoje mnenje o osnutkih delegiranih in izvedbenih aktov lahko oddate v obdobju 4 tednov.

Vaše mnenje o osnutkih izvedbenih in delegiranih aktov 

Poenostavitev in izboljšanje obstoječih predpisov – Zmanjšajte breme

Kadar koli nam lahko poveste, kako bi lahko poenostavili obstoječe predpise in pobude in izboljšali njihovo učinkovitost ter zmanjšali regulativno breme. Vaše predloge lahko pregleda platforma REFIT in jih vključi v svoja priporočila.

Vaši predlogi za poenostavitev predpisov EU

Pravila za objavo mnenj

Da boste lahko oddali mnenje, morate ustvariti račun EU Login. Kliknite gumb Registracija na strani posamezne pobude. Uporabite lahko tudi svoj račun na družbenih medijih.

Razen odgovorov na javna posvetovanja vsa prejeta mnenja takoj objavimo na tem spletišču, tako da si lahko ogledate, kaj menijo drugi. Vsa oddana mnenja morajo izpolnjevati pravila za objavo mnenj, sicer jih ne upoštevamo.

Zaradi transparentnosti pozivamo vse organizacije in vse, ki izvajajo dejavnosti, ki lahko vplivajo na postopke sprejemanja odločitev EU, da vregister za preglednost EU vpišejo svoje podatke, preden pošljejo svoje mnenje.

Jezikovna politika

Komisija v tem razdelku objavlja informacije v čim več uradnih jezikih EU. Prizadevamo si, da so osnovne informacije z opisom pobud, denimo naslovi in povzetki, v vseh jezikih EU. V nekaterih primerih so podrobni podatki na voljo samo v enem ali nekaj jezikih. Vendar lahko svoje mnenje še vedno pošljete v katerem koli uradnem jeziku EU.

Vprašalniki javnega posvetovanja so na voljo vsaj v angleškem, francoskem in nemškem jeziku, pogosto tudi v več jezikih EU. Vprašalniki javnega posvetovanja v zvezi z novimi pobudami, navedenimi v delovnem programu Komisije, so običajno v 23 uradnih jezikih EU. Na strani z vprašalnikom lahko na vrhu strani uporabite izbirnik jezika in izberete ustrezni jezik. 

Več o jezikovni politiki spletišča

Iskanje pobud

Pobude lahko poiščete na več načinov, tudi po področju, vrsti ali datumu. Kliknite pobudo in ugotovili boste, ali ima status „odprto za oddajo mnenj“.

Iskanje vseh pobud

Naročite se na obvestila

Prejemate lahko elektronska obvestila o novih pobudah na področjih, ki vas zanimajo, ali spremljate novosti v zvezi s posameznimi pobudami.
Na dan boste prejeli največ eno elektronsko sporočilo in naročniške podatke lahko spremenite kadar koli.

Prijava / Registracija

Najnovejše pobude