Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

O týchto stránkach - Váš hlas v Európe - Európska komisia

Prečo vznikli tieto webové stránky?

Váš hlas v Európe vznikol v rámci projektu Interaktívna tvorba politík. Tvorí súčasť pravidiel Minimálne normy konzultáciepdf Komisie a zameriava sa na zlepšenie európskej správypdf a zavedenie lepšej právnej úpravypdf.

Prečo nie sú niektoré informácie dostupné v mojom jazyku?

Tieto webové stránky sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Kliknutím na niektoré špecifické položky však môžete byť presmerovaný na iné webové stránky Európskej komisie, ktoré sú z rôznych dôvodov dostupné len v niektorých jazykoch. Ide hlavne o konzultačné dokumenty určené pre špecializovanú verejnosť, ktoré nemusia byť publikované vo všetkých jazykoch. Príspevky do konzultácií a diskusií sú aj napriek tomu akceptované vo všetkých jazykoch , pokiaľ nie je v konzultačných dokumentoch uvedené inak.

Právne upozornenie

Na informácie na tejto stránke sa vzťahujú vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Autorom postavičiek na portáli „Váš hlas v Európe“ je © Ioannis Kounades, licenciu udelila Fotolia.