Poskytnite spätnú väzbu k iniciatívam Komisie

V rámci svojho programu lepšej právnej regulácie Komisia pozornejšie počúva názory občanov a zainteresovaných strán. Cieľom je zabezpečiť, aby návrhy politík a právnych predpisov EÚ vychádzali z dôkazov a riešili potreby ľudí. Na týchto stránkach môžete vyjadriť svoje názory na iniciatívy Komisie v kľúčových fázach politického a legislatívneho cyklu.

Pozrite si krátke video o tom, ako to funguje v praxi

Vyhľadávanie vo všetkých iniciatívach

Prvotné myšlienky – plány a úvodné posúdenia vplyvu

Nové návrhy politík a právnych predpisov sú uvedené v dokumentoch nazývaných plány a úvodné posúdenia vplyvu. Platí to aj pre hodnotenia a kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov. Spätnú väzbu môžete poskytnúť počas 4 týždňov.

Poskytnite spätnú väzbu k plánom a úvodným posúdeniam vplyvu

Zhromažďovanie dôkazov – verejné konzultácie

Prostredníctvom verejných konzultácií môžete vyjadriť svoje názory na rozsah, priority a pridanú hodnotu opatrení EÚ v súvislosti s novými iniciatívami alebo hodnoteniami existujúcich politík a právnych predpisov. Konzultácie sa uskutočňujú prostredníctvom osobitných dotazníkov. Verejné konzultácie sú otvorené najmenej 12 týždňov.

Zapojte sa do verejných konzultácií

Legislatívne návrhy – poskytovanie podnetov pred prijatím konečného právneho predpisu

Po vypracovaní legislatívneho návrhu Komisiou a jeho predložení Európskemu parlamentu a Rade máte ďalšiu možnosť poskytnúť spätnú väzbu. Lehota na jej predloženie je v prípade návrhov Komisie 8 týždňov. Po jej uplynutí sa príspevky postúpia Európskemu parlamentu a Rade.

Poskytnite spätnú väzbu k legislatívnym návrhom Komisie

Technické pravidlá alebo aktualizácie – návrhy delegovaných a vykonávacích aktov

Právne predpisy EÚ prijaté Európskym parlamentom a Radou niekedy obsahujú osobitné ustanovenia, ktoré Komisii umožňujú:

  • zmeniť alebo doplniť nepodstatné prvky týchto právnych predpisov. Toto sa uskutočňuje formou delegovaných aktov.
  • stanoviť podmienky, na základe ktorých sa existujúce právne predpisy budú vykonávať rovnakým spôsobom v celej EÚ. Tieto pravidlá sú známe ako vykonávacie akty.

Spätnú väzbu k návrhom delegovaných a vykonávacích aktov možno poskytnúť počas 4 týždňov.

Poskytnite spätnú väzbu k návrhom vykonávacích a delegovaných aktov 

Zjednodušenie a zlepšenie existujúcich právnych predpisov – obmedzme záťaž

Kedykoľvek nám môžete poslať názory na to, ako zjednodušiť a zlepšiť existujúce právne predpisy a iniciatívy tak, aby boli účinnejšie a znižovali regulačné zaťaženie. Vaše návrhy môže preskúmať platforma REFIT a zohľadniť vo svojich odporúčaniach.

Podeľte sa o svoje názory na to, ako zjednodušiť právne predpisy EÚ

Pravidlá poskytovania spätnej väzby

Ak chcete predložiť spätnú väzbu, musíte si vytvoriť konto EU Login pomocou ikony Zaregistrovať sa na stránke konkrétnej iniciatívy. Môžete použiť aj jeden zo svojich účtov na sociálnych sieťach.

Okrem odpovedí na verejné konzultácie sa na tomto webovom sídle okamžite uverejní každá predložená spätná väzba, takže si môžete pozrieť názory ostatných. Preto musí byť každá spätná väzba v súlade s pravidlami o poskytovaní spätnej väzby, v opačnom prípade ju môžeme odstrániť.

V záujme transparentnosti vyzývame všetky organizácie a subjekty, ktoré vykonávajú činnosti zamerané na ovplyvňovanie rozhodovacieho procesu EÚ, aby pred poskytnutím spätnej väzby poskytli údaje o sebe v registri transparentnosti EÚ.

Jazyková politika

V tejto časti zverejňuje Komisia informácie v čo najväčšom počte úradných jazykov EÚ. Vo všetkých jazykoch EÚ tu poskytujeme aspoň základné informácie o jednotlivých iniciatívach, ako sú ich názvy a zhrnutia. V niektorých prípadoch sú podrobné informácie dostupné len v jednom jazyku alebo len v niekoľkých jazykoch. Spätnú väzbu nám však môžete kedykoľvek poslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Dotazníky používané vo verejných konzultáciách sú vždy dostupné v angličtine, vo francúzštine a v nemčine a často aj v ďalších jazykoch EÚ. Dotazníky používané vo verejných konzultáciách týkajúcich sa nových iniciatív uvedených v pracovnom programe Komisie sú spravidla k dispozícii v 23 úradných jazykoch EÚ. Na stránke s dotazníkom si môžete zvoliť ktorýkoľvek jazyk pomocou nástroja na výber jazyka v hornej časti stránky.

Ďalšie informácie o jazykovej politike uplatňovanej na tomto webovom sídle

Vyhľadávanie iniciatív

Iniciatívy môžete vyhľadávať podľa rôznych kritérií vrátane témy, typu alebo dátumu. Ak kliknite na jednu z nich, zistíte, či sa nachádza v štádiu, ku ktorému možno predložiť spätnú väzbu.

Vyhľadávanie vo všetkých iniciatívach

Prihlásiť sa na odber upozornení

Budeme vás informovať e-mailom o pridaní nových iniciatív v oblastiach, ktoré vás zaujímajú, alebo môžete sledovať vývoj jednotlivých iniciatív.
Nebudete dostávať viac než jeden e-mail denne a máte možnosť kedykoľvek si nastaviť preferencie odberu upozornení.
Účet si jednoducho vytvoríte kliknutím na ikonu Zaregistrovať sa.

Najnovšie iniciatívy