Διαδρομή πλοήγησης

 

Αναζήτηση στη βάση εγγράφων

 

Όλοι οι τομείς πολιτικής

Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Δεξιότητες και προσόντα


Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης


Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης

Φορείς και εταίροι


Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Ένταξη


Αναλύσεις, αξιολόγηση, εκτίμηση των επιπτώσεωνΧρηματοδότηση
 

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Showing 1 - 10 of 20 for "EaSIannualworkprogramme"

1st Amending Decision EaSI work programme 2017 (adopted 8 February 2017)  (2017)

1st Amending Decision EaSI work programme 2017 (adopted 8 February 2017) - Annex I  (2017)

Annual work programme for grants and procurement for the EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) for 2018 [Commission implementing decision C (2017)8347 of 13 December 2017]  (2017)

EaSI annual work programme 2017 - Annex  (2016)

EaSI annual work programme 2017  (2016)

EaSI annual work programme 2016 - Annex 2: List of activities  (2016)

EaSI annual work programme 2016 - Annex 1: Description of the calls for proposals 2016  (2016)

EaSI annual work programme 2016 - Funding priorities  (2016)

1st Amending Decision EaSI work programme 2016 (adopted 30 September 2016)  (2016)

EaSI annual work programme 2015 - Annex 2: List of activities  (2015)