Politica r egională în ţara dumneavoastră

Austria Belgia Bulgaria Cipru Republica Cehă Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Ţările de Jos Polonia Portugalia România Slovacia Slovenia Spania Suedia Regatul Unit Croaţia Portugalia Spania Franţa

Politica regională

Politica regională a UE este o politică de investiţii, care îşi propune să susţină competitivitatea şi creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă. Investiţiile contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

59 milioane EUR din Fondul de coeziune se investesc în modernizarea ecluzelor de pe canalele „Dunăre - Marea Neagră” și „Midia Năvodari - Poarta Albă”, care......
Astăzi, Comisia a publicat orientări noi pentru a ajuta funcționarii publici de la nivel național și regional care se ocupă de fondurile UE să asigure realizarea în mod eficient și transparent a......
FEDR finanțează îmbunătățiri durabile ale mediului urban în orașul Ovidiu din județul Constanța, unde s-au creat spații verzi noi pe o suprafață de 6 500 de metri pătrați. Proiectul......
Ediția de vară a revistei Panorama, disponibilă acum pentru descărcare, privește spre viitor și analizează bugetul propus de Comisia Europeană pentru perioada de finanțare 2021-2027. Pe lângă un......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset