Politica r egională în ţara dumneavoastră

Austria Belgia Bulgaria Cipru Republica Cehă Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Ţările de Jos Polonia Portugalia România Slovacia Slovenia Spania Suedia Regatul Unit Croaţia Portugalia Spania Franţa

Politica regională a UE este o politică de investiţii, care îşi propune să susţină competitivitatea şi creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă. Investiţiile contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

În colaborare cu biroul de statistică Danmarks Statistik și cu regiunile daneze, Autoritatea Daneză de Afaceri a elaborat un instrument pentru măsurarea impactului politicii de dezvoltare......
Într-un raport publicat astăzi referitor la regiunile din Uniune care sunt rămase în urmă în ceea ce privește creșterea sau bogăția, Comisia identifică modalități clare de sprijinire......
„Egalitatea de tratament și drepturile fundamentale sunt piatra de temelie a Uniunii Europene. Romii se confruntă cu o lungă istorie de excludere socială și de prejudecăți. Minoritatea cea mai......
Unul dintre elementele esențiale ale reformei politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 a fost introducerea de condiții prealabile pentru ca statele membre să beneficieze de bani din fondurile......

Twitter

Politica regională a UE: Fiţi informat

Rămâi conectat