Politica r egională în ţara dumneavoastră

Austria Belgia Bulgaria Cipru Republica Cehă Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Ţările de Jos Polonia Portugalia România Slovacia Slovenia Spania Suedia Regatul Unit Croaţia Portugalia Spania Franţa

Politica regională

Politica regională a UE este o politică de investiţii, care îşi propune să susţină competitivitatea şi creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă. Investiţiile contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

La începutul anului 2018, Interreg Europa a decis să analizeze schimbările de politică și efectele pe care le produc proiectele de cooperare interregională. Într-un raport recent s-au......
Comisia a anunțat orașele câștigătoare în cadrul celei de-a treia cereri de proiecte din cadrul acțiunilor urbane inovatoare. 92 de milioane EUR din partea Fondului european de dezvoltare......
Un proiect finanțat din FEDR a promis 4 milioane EUR pentru a restaura castelul deteriorat din Posmuș, România, în speranța de a atrage mai mulți vizitatori locali și turiști în......
Radu Dumitrescu din România, care a scris o relatare personală a proiectului Săptămâna Europeană a Tineretului Erasmus+, Amaury Bisiaux din Franța, care a călătorit cu trenul prin Europa......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset