Politica r egională în ţara dumneavoastră

Austria Belgia Bulgaria Cipru Republica Cehă Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Ţările de Jos Polonia Portugalia România Slovacia Slovenia Spania Suedia Regatul Unit Croaţia Portugalia Spania Franţa

Politica regională a UE este o politică de investiţii, care îşi propune să susţină competitivitatea şi creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă. Investiţiile contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Astăzi, Comisia a publicat rezultatele pentru 2016 ale tabloului de bord european privind inovarea, ale tabloului de bord regional privind inovarea și ale Innobarometrului. Principalele constatări......
Astăzi, Comisia Europeană a adoptat două instrumente financiare noi „gata de utilizare” pentru investițiile din fondurile ESI pentru a simplifica accesul la finanțare al......
Descoperă acum cele 130 de sesiuni de lucru organizate în Bruxelles ca parte din cea de-a 14-a ediție a Săptămânii europene a regiunilor și a orașelor (10-13 octombrie 2016). Sub titlul......
Comisia lansează astăzi un nou parteneriat public-privat în domeniul securității cibernetice, care se așteaptă să genereze până în 2020 investiții de 1,8 miliarde EUR. Acesta se......

Twitter

Politica regională a UE: Fiţi informat

Rămâi conectat