Politica r egională în ţara dumneavoastră

Austria Belgia Bulgaria Cipru Republica Cehă Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia Ungaria Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Ţările de Jos Polonia Portugalia România Slovacia Slovenia Spania Suedia Regatul Unit Croaţia Portugalia Spania Franţa

Politica regională a UE este o politică de investiţii, care îşi propune să susţină competitivitatea şi creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea durabilă. Investiţiile contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Portugalia sprijină cu fermitate menținerea unei politici de coeziune puternice, cu resurse adecvate pentru urmărirea obiectivelor principale: obținerea unei convergențe la nivelul statelor membre și......
Politica de coeziune pune bazele pentru aducerea unor schimbări pozitive în ceea ce privește dezvoltarea socioeconomică a statelor membre. Aceasta a redus semnificativ disparitățile dintre......
Sune Ekbåge, președintele Parteneriatului pentru fonduri structurale al Suediei de mijloc nordice, relatează revistei Panorama cum această regiune, slab populată, a utilizat politica de coeziune......
Globalizarea, automatizarea, noile tehnologii și decarbonizarea au un impact asupra locurilor de muncă, a sectoarelor industriale, a modelelor de afaceri și a modalității în care sunt concepute......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Politica regională a UE: Fiţi informat

Rămâi conectat