Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej we współpracy z Duńskim Urzędem Statystycznym i regionami Danii opracował narzędzie do pomiaru wpływu polityki rozwoju regionalnego w Danii. W latach......
W opublikowanym dziś sprawozdaniu na temat europejskich regionów, które są w gorszej sytuacji pod względem wzrostu gospodarczego i poziomu zamożności, Komisja jasno określa sposoby......
Równe traktowanie i prawa podstawowe stanowią filary Unii Europejskiej. Romowie już od bardzo dawna doświadczają wykluczenia społecznego i uprzedzeń. 6 mln Romów mieszkających w UE......
Jednym z kluczowych elementów reformy polityki spójności na lata 2014–2020 było wprowadzenie wobec państw członkowskich warunków wstępnych dla otrzymania środków z......

Twitter

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco

Bądźmy w kontakcie