Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Polityka regionalna

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Komisja Europejska i OECD opublikowały dzisiaj sprawozdanie, w którym podsumowano najważniejsze wyzwania związane z integracją imigrantów oraz sformułowano zalecenia dotyczące działań,......
Ośmiu młodych podróżników przemierzy kontynent, aby odkryć unijne projekty i podzielić się swoimi relacjami. Przygoda rozpoczęła się w Atenach w miniony weekend. Podróż odbywa......
Podczas programowania nowych wieloletnich ram finansowych dla Chorwacji szczególnie ważne jest utrzymanie statusu tradycyjnych polityk — polityki spójności oraz wspólnej......
Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat wdrożenia i efektywności dużych projektów wspieranych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności (FS) w dziedzinie......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset