Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Rewitalizacja Dolnego Miasta, historycznej dzielnicy Gdańska, obejmowała inwestycje w infrastrukturę i strukturę społeczną, a także działania społeczne i kulturalne mające na celu rozwiązanie......
Wśród reform programowych na lata 2014–2020 znalazło się zobowiązanie zapewnienia Komisji usystematyzowanych danych finansowych i danych dotyczących wskaźników za pomocą......
Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem projektu jest......
Unia Europejska zainwestuje ponad 432 mln EUR z Funduszu Spójności w rozbudowę warszawskiego metra, zgodnie z założeniami strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej w ramach unii......

Twitter

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco

Bądźmy w kontakcie