Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym Europa w moim regionie, w którym można wygrać miejsce na warsztatach fotograficznych organizowanych w Brukseli oraz dwudniową......
Zanieczyszczenie powietrza może niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi, a nawet na długość ich życia. Na mocy unijnej dyrektywy zmniejszono dopuszczalne stężenie pyłu z 10 μm* do mniej niż 40......
Komisja opublikowała dzisiaj europejską tablicę wyników innowacji, tablicę wyników innowacyjności regionów i Innobarometr, dotyczące 2016 r. Z zestawień tych wynika przede......
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj dwa gotowe i mogące być bezpośrednio stosowane instrumenty finansowe przeznaczone na inwestycje finansowane z europejskich funduszy strukturalnych i......

Twitter

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco

Bądźmy w kontakcie