Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Zgodnie z inicjatywą „budżet UE ukierunkowany na wyniki” oraz w myśl dążenia do lepszego stanowienia prawa Komisja postanowiła podsumować dotychczasową działalność grupy wysokiego szczebla......
Jakie są zasady funkcjonowania budżetu UE? W jaki sposób europejskie miasta i regiony mogą pozyskiwać unijne środki? Masowy, otwarty kurs internetowy (MOOC) oferowany przez Europejski Komitet......
Komisja uruchomiła nowy portal internetowy, 'Portal lepszego stanowienia prawa', chcąc uważniej wsłuchiwać się w opinie obywateli Unii i zainteresowanych stron. Portal daje obywatelom możliwość......
Zwycięzcami konkursu pisania blogów #EUInMyRegion zostali Janusz Mizerny (Polska), Clarissa Hirst (Szwecja) i Andrea González González (Hiszpania) Oto rezultaty otrzymane w wyniku......

Twitter

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco

Bądźmy w kontakcie