Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Polityka regionalna

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

94 mln euro z Funduszu Spójności przeznaczono na modernizację systemu transportu publicznego w Łodzi – trzecim co do wielkości polskim mieście. Trwa budowa nowych linii i remont zajezdni......
Komisja przedłuża dziś inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają......
Komisja Europejska jest w procesie zamykania programów operacyjnych z okresu 2007-2013. Do tej pory zostały zamknięte trzy krajowe programy, a Opolskie jest pierwszym województwem,......
Niecały tydzień temu Komisja Europejska wydała wniosek dotyczący nowej polityki spójności. Ten bardzo wyczekiwany wniosek przedstawia nowoczesną, uproszczoną i elastyczną politykę dla......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset