Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Polityka regionalna

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Wkład w wysokości 145,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczono na budowę gazociągu „Pogórska Wola – Tworzeń”, o długości......
Po Opolskim, kolejne województwa zakończyły proces rozliczania wydatków z Komisją Europejską i zamykają programy operacyjne z lat 2007-2013: Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie,......
68,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) umożliwi budowę nowej obwodnicy na drodze krajowej DK35 koło Wałbrzycha. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu......
W dniu dzisiejszym Komisja opublikowała nowe wytyczne, których celem jest zapewnienie, aby krajowi i regionalni urzędnicy publiczni zajmujący się sprawami dofinansowania ze środków UE w......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset