Polityka regionalna w Twoim kraju

Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Niderlandy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Zjednoczone Chorwacja Portugalia Hiszpania Francja

Unijna polityka regionalna jest polityką inwestycyjną. Wspiera one tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje w tych dziedzinach przyczyniają się do realizacji strategii "Europa 2020".

Gdy Bułgaria przygotowuje się do objęcia prezydencji UE w styczniu 2018 roku, Tomisław Donczew, wicepremier ds. funduszy europejskich i polityki gospodarczej, wnosi swój wkład do......
Komisja przyjęła decyzję o przyznaniu 41 mln euro z Funduszu Spójności na zakup 130 autobusów elektrycznych na potrzeby systemu komunikacji w stolicy Polski. Każdy autobus zostanie......
W 2018 r. Komisja przedłoży kompleksowe propozycje dotyczące nowej generacji programów finansowych w ramach wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r., czyli długoterminowego planowania......
„Fundusze strukturalne to nie tylko pieniądze. Są one znakiem europejskiej solidarności” Posłanka do PE Kerstin Westphal, która jest również członkinią Komisji Rozwoju......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco

Bądźmy w kontakcie