Reģionālā politika jūsu valstī

Austrija Beļģija Bulgārija Kipra Čehija Dānija Igaunija Somija Francija Vācija Grieķija Ungārija Īrija Itālija Latvija Lietuva Luksemburga Malta Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Slovākiija Slovēnija Spānija Zviedrija Apvienotā Karaliste Horvātija Portugāle Spānija Francija

Reģionālā politika

ES reģionu politika faktiski ir ieguldījumu politika. Tā veicina darbavietu radīšanu, konkurētspēju, tautsaimniecības izaugsmi, dzīves kvalitātes uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību. Šie ieguldījumi palīdz sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus.

Komisija šodien pagarina iniciatīvas “Kāpnes uz izcilību” darbību, lai turpinātu sniegt pielāgotu atbalstu un zinātību tiem reģioniem, kas inovācijas ziņā ir vismazāk attīstīti.......
Pirms nepilnas nedēļas Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par jauno kohēzijas politiku. Ļoti gaidītais priekšlikums iepazīstina ar mūsdienīgu, vienkāršotu un elastīgu......
Komisija ierosina nākamajā ES ilgtermiņa budžetā, kas aptver 2021.–2027. gada periodu, modernizēt kohēzijas politiku, kas ir ES galvenā investīciju politika un viena no tās konkrētākajām......
Brandenburgā ES kohēzijas politika ir lielā mērā palīdzējusi veiksmīgi īstenot pārmaiņu procesu, kas norisinās jau kopš Vācijas atkalapvienošanās 1991. gadā, un uzlabot......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset