Reģionālā politika jūsu valstī

Austrija Beļģija Bulgārija Kipra Čehija Dānija Igaunija Somija Francija Vācija Grieķija Ungārija Īrija Itālija Latvija Lietuva Luksemburga Malta Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Slovākiija Slovēnija Spānija Zviedrija Apvienotā Karaliste Horvātija Portugāle Spānija Francija

ES reģionu politika faktiski ir ieguldījumu politika. Tā veicina darbavietu radīšanu, konkurētspēju, tautsaimniecības izaugsmi, dzīves kvalitātes uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību. Šie ieguldījumi palīdz sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus.

Šajā Panorama ziemas izdevumā mēs viesojamies ES tālākajos reģionos un ziņojam par neseno Priekšsēdētāju konferenci, kurā piedalījās Komisijas priekšsēdētājs Junkers (Juncker) un......
Šodien publicētajā jaunajā ziņojumā izklāstīts, kas ir panākts ar pieciem ES fondiem kopš finansēšanas perioda sākuma, ņemot vērā to, ka 2014.–2020. gada programmu......
URBIS – tas ir “Urban Investment Support” (atbalsts pilsētu investīcijām) akronīms – palīdzēs pilsētām plānot investīcijas, lai sniegtu atbalstu katras pilsētas attīstības......
Bagātīgie dabas resursi ir palīdzējuši padarīt Eiropas Savienības ziemeļos esošo Ziemeļu Viduszviedrijas reģionu par attīstītu rūpniecības rajonu. Taču tā ģeogrāfiskā atrašanās......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

ES reģionālā politika: Esiet informēts

Esiet informēti