Regionų politika jūsų šalyje

Austrija Belgija Bulgarija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija Jungtinė Karalystė Kroatija Portugalija Ispanija Prancūzija

ES regioninė politika – tai investavimo politika. Ja remiamas darbo vietų kūrimas, konkurencingumas, ekonomikos augimas, gyvenimo kokybės gerinimas ir tvarus vystymasis. Šiomis investicijomis padedama siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Šiandien Komisija paskelbė, kuriems papildomiems pramonės pereinamojo laikotarpio regionams bus teikiama tikslinė parama pagal ES finansuojamus bandomuosius veiksmus. Šiandien Komisija......
2018 m. Komisija pateiks išsamius pasiūlymus dėl naujos kartos finansinių programų laikotarpio po 2020 m. daugiametei finansinei programai. Ši programa yra ilgalaikis ES......
Pirmą kartą Europos Komisija įteiks ES miestui apdovanojimą „Fair and Ethical Trade Award“.  Apdovanojimo tikslas – pabrėžti svarbų miestų vaidmenį teikiant sąžiningos ir......
Ariogalos miesto Dainų slėnio teritorijai bus suteiktas naujas gyvenimas, pritaikant ją žmonių poilsio ir laisvalaikio poreikiams. Netoli Dubysos esantis vaizdingas slėnis suteikia puikią galimybę......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

ES regionų politika: būkite informuoti

Prisijunkite