Regionų politika jūsų šalyje

Austrija Belgija Bulgarija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija Jungtinė Karalystė Kroatija Portugalija Ispanija Prancūzija

ES regioninė politika – tai investavimo politika. Ja remiamas darbo vietų kūrimas, konkurencingumas, ekonomikos augimas, gyvenimo kokybės gerinimas ir tvarus vystymasis. Šiomis investicijomis padedama siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Gamtos išteklių gausa padėjo Europos Sąjungos šiaurinėje dalyje esančiai Šiaurės Vidurio Švedijai virsti stipria pramonine zona. Tačiau jos geografinė padėtis taip pat yra......
Portugalija tvirtai remia stiprią sanglaudos politiką, kuri turėtų pakankamai išteklių siekti savo pagrindinių tikslų: sudaryti sąlygas valstybėms narėms ir regionams atitikti Europos Sąjungos......
Sanglaudos politika yra teigiamų socialinių ir ekonominių permainų valstybėse narėse pagrindas. Ji ženkliai sumažino regionų ir administraciniame lygmenyje esančius skirtumus. Be to, ji prisidėjo prie......
Šiaurės Vidurio Švedijos struktūrinių fondų partnerystės pirmininkas Sune Ekbåge pasakoja „Panoramai“, kaip šis retai apgyvendintas regionas pasinaudojo......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

ES regionų politika: būkite informuoti

Prisijunkite