Regionų politika jūsų šalyje

Austrija Belgija Bulgarija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija Jungtinė Karalystė Kroatija Portugalija Ispanija Prancūzija
Šiandien Komisija atnaujina iniciatyvą „Kompetencijos laiptai“, pagal kurią inovacijų srityje mažiau pažengusiems regionams bus teikiama tikslinė parama ir ekspertų patarimai.......
Prieš keletą dienų Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl naujosios sanglaudos politikos. Šiame labai lauktame pasiūlyme pateikiama šiuolaikiška, supaprastinta ir lanksti......
Šiandien Komisija siūlo 2017 m. nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusioms keturioms valstybėms narėms – Graikijai, Lenkijai, Lietuvai ir Bulgarijai – skirti 34 mln. EUR......
Šiuo ERPF finansuojamu projektu bus atnaujinta ir išplėsta Kalvarijos biblioteka, kad geriau atitiktų visuomenės poreikius. Šiandien Kalvarijos biblioteka nėra tinkama parodoms,......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset