Regionų politika jūsų šalyje

Austrija Belgija Bulgarija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija Jungtinė Karalystė Kroatija Portugalija Ispanija Prancūzija

ES regioninė politika – tai investavimo politika. Ja remiamas darbo vietų kūrimas, konkurencingumas, ekonomikos augimas, gyvenimo kokybės gerinimas ir tvarus vystymasis. Šiomis investicijomis padedama siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų.

„Struktūriniai fondai – ne tik pinigai. Tai Europos solidarumo ženklas.“ Europos Parlamento ir Europos Parlamento regioninės plėtros komiteto narė Kerstin Westphal kalba apie......
2018 m. Komisija pateiks išsamius pasiūlymus dėl naujos kartos finansinių programų laikotarpio po 2020 m. daugiametei finansinei programai. Ši programa yra ilgalaikis ES......
Europos Komisija padeda valstybėms narėms ir regionams stiprinti profesinius bei veiklos gebėjimus, padėsiančius gerinti jų gebėjimą investuoti ES lėšas ir užtikrinti geresnius rezultatus.......
Žurnalo „Panorama“ žiemos numeryje siūlome aplankyti atokiausius ES regionus ir sužinoti apie neseniai vykusią Pirmininkų sueigą, kurioje dalyvavo Europos Komisijos pirmininkas......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

ES regionų politika: būkite informuoti

Prisijunkite