Regionalna politika u vašoj državi

Austrija Belgija Bugarska Cipar Češka Danska Estonija Finska Francuska Njemačka Grčka Mađarska Irska Italija Latvija Litva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska Portugal Rumunjska Slovačka Slovenija Španjolska Švedska Ujedinjena Kraljevina Hrvatska Portugal Španjolska Francuska

Regionalna politika EU-a politika je ulaganja. Njome se potiče stvaranje radnih mjesta, konkurentnost, gospodarski rast, poboljšana kvaliteta života i održivi razvoj. Tim ulaganjima doprinosi se primjeni strategije Europa 2020.

Europska komisija danas pokreće prvu kampanju „Europe in my Region” kako bi potaknula građane da otkriju i nauče više o projektima koje financira EU diljem Europe. Organizirana od......
Prvi Forum Strategije EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), koji zajednički organiziraju Europska komisija i Vlada Republike Hrvatske, održat će se u Dubrovniku 12. i 13. svibnja......
U rujnu 2015. Komisija je pokrenula Prekogranični pregled za analizu prepreka s kojima se ljudi u pograničnim regijama i dalje suočavaju. Dio tog pregleda bilo je javno savjetovanje na......
Izdanje Panorama proljeće 2016. sada je dostupno u internetskoj verziji i sadržava nekoliko članaka koji detaljno opisuju razne vrste potpora koje osigurava Europska komisija kako bi pomogla državama......

Twitter

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku

Ostanite povezani