Regionalna politika u vašoj državi

Austrija Belgija Bugarska Cipar Češka Danska Estonija Finska Francuska Njemačka Grčka Mađarska Irska Italija Latvija Litva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska Portugal Rumunjska Slovačka Slovenija Španjolska Švedska Ujedinjena Kraljevina Hrvatska Portugal Španjolska Francuska

Regionalna politika EU-a politika je ulaganja. Njome se potiče stvaranje radnih mjesta, konkurentnost, gospodarski rast, poboljšana kvaliteta života i održivi razvoj. Tim ulaganjima doprinosi se primjeni strategije Europa 2020.

 

Sedmi kohezijski forum, koji će se održati 26. – 27. lipnja 2017. u Bruxellesu, veliki je politički događaj koji se održava svake tri godine i okuplja više od 700 ljudi,......
Kohezijski forum održat će se idući tjedan i označit će važnu prekretnicu u raspravi o kohezijskoj politici nakon 2020. Sljedeće je dio posebnog izdanja časopisa Panorama objavljenog u kontekstu......
Kohezijski forum održat će se idući tjedan i označit će važnu prekretnicu u raspravi o kohezijskoj politici nakon 2020. Sljedeće je dio posebnog izdanja časopisa Panorama objavljenog u kontekstu......
Kohezijski forum održat će se idući tjedan i označit će važnu prekretnicu u raspravi o kohezijskoj politici nakon 2020. Sljedeće je dio posebnog izdanja časopisa Panorama objavljenog u kontekstu......

Twitter

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku

Ostanite povezani