Διαθέσιμος προϋπολογισμός 2014-2020

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου  

Η χρηματοδότηση για την περιφερειακή και την πολιτική συνοχής την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στα 351,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Λεπτομερή στοιχεία και χάρτες υπάρχουν στην πύλη Δεδομένων για την Πολιτική Συνοχής.

Οι χρηματοδοτικές χορηγήσεις 2014-2020Excel Σύνολο χορηγήσεων της πολιτικής συνοχής 2014-2020* (εκατ. €)