Διαθέσιμος προϋπολογισμός 2014-2020

 Πρόσθετα εργαλεία

  •  
  •  Σμίκρυνση κειμένου  
  •  Μεγέθυνση κειμένου  

Η χρηματοδότηση για την περιφερειακή και την πολιτική συνοχής την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στα 351,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Λεπτομερή στοιχεία και χάρτες υπάρχουν στην πύλη Δεδομένων για την Πολιτική Συνοχής.

Οι χρηματοδοτικές χορηγήσεις 2014-2020

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by Member States (million €, current prices)


Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)