Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

V Braniborsku politika soudržnosti EU významně přispívá ke zdaru transformačního procesu po znovusjednocení Německa v roce 1991. Zároveň......
Fondy EHP a Norska jsou finanční příspěvky Islandu, Lichtenštejnska a Norska na podporu evropské solidarity a soudržnosti. V programovém......
Kampaň „EU v mém regionu“ je pro občany vynikající příležitostí ke zjištění informací o tom, jak se čerpá rozpočet EU v......
V České republice byla v rámci projektu financovaného z fondu EFRR vyvinuta inovativní zdravotnická figurína schopná simulovat mnoho tělesných......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset