Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Podzimní vydání časopisu Panorama se zaměřuje na inovace. Z interview s komisařkou Corinou Creţuovou získáte přehled o dosavadním vývoji a......
Registrace na 6. výroční fórum strategie EU pro Podunají je uzavřena! Akci, která se bude konat ve dnech 18. a 19. října 2017 v Budapešti,......
Aby bylo možné plně využít hospodářský potenciál příhraničních regionů EU, v nichž žije 150 milionů občanů, Komise dnes zřizuje „kontaktní......
Nemocnice v Českých Budějovicích se stala první nemocnicí v České republice, která má k dispozici chirurgický nástroj......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Regionální politika EU: Buďte v obraze

Zůstaňte ve spojení