Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Počátkem roku 2018 se program Interreg Europe zaměřil na to, jaký vliv mají projekty meziregionální spolupráce na změny politiky a jakým jsou......
Komise vyhlásila vítězná města 3. výzvy k předkládání projektů v rámci iniciativy Městská inovativní opatření.......
Komisařka pro regionální politiku Corina Creţuová včera uspořádala výroční ceremoniál, na němž oznámila vítěze soutěže RegioStars o ceny......
Třemi výherci blogerské soutěže #EUinMyRegion v roce 2018 jsou Radu Dumitrescu z Rumunska, autor osobní výpovědi zaměřené na projekt Erasmus+ Evropské......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset