Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Evropská komise převzala od Fondu soudržnosti velký projekt v hodnotě 46,6 milionu eur. Cílem je zkvalitnění železniční sítě ve východní......
Evropská komise dnes zahajuje první kampaň „Europe in My Region“. Jejím cílem je povzbudit občany, aby objevovali projekty financované EU v celé......
V září 2015 Komise zahájila Přeshraniční přezkum s cílem zjistit, jaké překážky musí lidé v příhraničních regionech......
Vydání časopisu Panorama pro jaro 2016 je nyní k dispozici online. Obsahuje několik článků, které podrobně popisují různé typy podpory......

Twitter

Regionální politika EU: Buďte v obraze

Zůstaňte ve spojení