Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

Dnes zveřejnila Komise nové pokyny, které pomohou vnitrostátním a regionálním veřejným činitelům odpovědným za nakládání s......
Letní číslo časopisu Panorama, které je nyní k dispozici ke stažení, se věnuje budoucnosti a zamýšlí se nad návrhem rozpočtu......
Komise a Světová banka dnes zveřejnily novou zprávu Doing Business in the European Union (Podnikání v Evropské unii), která posuzuje podpůrná......
Dnešním dnem mohou lidé začít hlasovat pro cenu veřejnosti 2018 RegioStars a vybírat mezi 21 finalisty, kteří byli letos vybráni. RegioStars 2018......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset