Regionální politika ve vaší zemi

Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené Chorvatsko Portugalsko Španělsko Francie

Regionální politika EU se především opírá o investice. Podporuje vznik nových pracovních míst, konkurenceschopnost, hospodářský růst, vyšší kvalitu života a udržitelný rozvoj. Tyto investice přispívají rovněž ke splnění strategie Evropa 2020.

V roce 2018 předloží Komise komplexní návrhy nové série finančních programů víceletého finančního rámce, (tj. dlouholetého......
Evropská komise letos poprvé udělí jednomu z měst EU cenu spravedlivého a etického obchodu – „EU Cities for Fair and Ethical Trade Award“.......
Evropský index kvality veřejné správy (European Quality of Government Index, EQI) pro rok 2017 byl vypracován Katedrou kvality veřejné správy na......
Pan Ximo Puig, předseda Generalitat Valenciana a vedoucí představitel Valencijského společenství (Comunitat Valenciana), vysvětluje současnou situaci ve......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Regionální politika EU: Buďte v obraze

Zůstaňte ve spojení