Регионалната политика във Вашата страна

Австрия Белгия България Кипър Чешка република Дания Естония Финландия Франция Германия Гърция Унгария Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Малта Нидерландия Полша Португалия Румъния Словакия Словения Испания Швеция Обединено кралство Хърватия Португалия Испания Франция

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика. Тя подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие. Тези инвестиции подпомагат изпълнението на стратегията "Европа 2020".

В зимния брой на списание „Панорама“ ви представяме най-отдалечените региони на ЕС и репортаж от проведеното неотдавна заседание на Председателския съвет, в което взеха участие......
В публикуван днес нов доклад се изтъкват постиженията на петте фонда на ЕС от началото на периода на финансиране на фона на това, че изпълнението на програмите за периода 2014—2020 г. вече......
Днес Комисията ще обяви междурегионалните партньорства, които ще получат целева помощ в рамките на нов пилотен проект, финансиран от ЕС, за подпомагане на подходящи за банково финансиране проекти в......
Проект, финансиран по линия на ЕФРР, въвежда нова автоматизирана билетна система във Варна, в опит да направи системата за обществен транспорт в града по-ефективна. Новата система за електронни билети......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани

Останете на линия