Navigačný riadok

Verejné zákazky

Komisia využíva verejné obstarávanie na nákup tovarov a služieb, ako napr. štúdií, technickej podpory, poradenstva atď., ktoré slúžia na podporu jej činností.

Výzvy na predloženie ponúk

Veľké komerčné zákazky Komisia udeľuje po uverejnení výziev na predloženie ponúk, v ktorej vyzve spoločnosti na účasť v súťaži o získanie verejnej zákazky. Ponuky sa hodnotia podľa prísnych pravidiel.

Úplné informácie na stránkach GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov –Zákazky a výzvy na predloženie ponúk:

Obsahujú úplnú dokumentáciu:

  • ako sa zapojiť do výzvy na predloženie ponúk,
  • odpovede na otázky od zainteresovaných strán o konkrétnych výzvach na predloženie ponúk,
  • oznámenia o úspešných kandidátoch.

Výsledky výziev na predloženie ponúk od GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov – sledujte naše udelené zákazky.

Výzvy na vyjadrenie záujmu

Komisia môže v osobitných prípadoch zorganizovať postup predloženia výzvy na vyjadrenie záujmu. Ide o metódu predbežného výberu uchádzačov, ktorí budú pozvaní na základe štandardných zmlúv o vykonaní služby, aby sa zúčastnili na hodnotení žiadostí o dotáciu, monitorovanie a hodnotenie atď. v oblasti spravodlivosti.

Úplné informácie o výzvach na vyjadrenie záujmu, ktoré vydáva GR pre spravodlivosť, sú zverejnené na stránke Aktuality GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov – zákazky.