Cosán nascleanúna

  •  
  •  
Baile

Conarthaí Poiblí

Baineann an Coimisiún úsáid as conarthaí poiblí chun earraí agus seirbhísí a cheannach, mar shampla staidéir, cúnamh teicniúil, comhairleacht, srl. Déanann sé é chun tacú lena chuid oibríochtaí féin.

Glaonna ar thairiscintí

Bronnann an Coimisiún mórchonarthaí trádála i ndiaidh “glaonna ar thairiscintí” a fhoilsiú. Tugtar cuireadh ar an gcuma seo do chuideachtaí dul san iomaíocht chun conarthaí poiblí a fháil. Déantar tairiscintí a mheas de réir rialacha dochta.

Eolas iomlán ar an Ard-stiúrthóireacht um Cheartas: Conarthaí agus glaonna ar thairiscintí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  :

Cuimsíonn sé doiciméadú iomlán ar:

  • an tslí chun páirt a ghlacadh i nglaoch ar thairiscintí;
  • freagraí ar cheisteanna faoi ghlaonna sonracha ar thairiscintí ó pháirtithe leasmhara;
  • fógra maidir leis na hiarrthóirí ar éirigh leo.

Torthaí glaonna ar thairiscintí ón AS um Cheartas: féach ar na conarthaí atá bronnta aici.

Glaonna ar thairiscintí

I gcásanna sonracha, is féidir leis an gCoimisiún “Glaoch ar thairiscintí” a chur amach. Úsáidtear an nós imeachta seo chun iarrthóirí a réamhroghnú, ar iarrthóirí iad a dtugtar cuireadh dóibh, ar bhonn gnáthchonarthaí seirbhíse, a bheith rannpháirteach i measúnú ar iarratais ar dheontais, monatóireacht agus measúnú srl. i réimse an Cheartais.

Tá gach eolas ar ghlaonna ar thairiscintí ó AS an Cheartais foilsithe i Seomra nuachta AS an Cheartais faoi "conarthaí" Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. .