IMPORTANT LEGAL NOTICE
 

 DP Search


Search Results: 21 records found, page 1 of 1

Title Theme Year DP Id.
Mesto Handlova 3F 2004 SK-1
OZ Inklúzia 3F 2004 SK-10
Asociácia pre podporu ekonomickej liberalizácie APEL 3F 2005 SK-11
Tabita, n.o. 3F 2004 SK-13
Partner Progress, s.r.o. 3F 2004 SK-14
Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 3F 2005 SK-15
Obec Štvrtok na Ostrove 3F 2004 SK-16
Metodicko - pedagogické centrum 3F 2004 SK-17
OZ Orbis Institute 3F 2004 SK-18
Regionálna rozvojová agentúra Tatry-Spiš 3F 2004 SK-19
DITOS podpora dostupnosti informačnych technologii 3F 2004 SK-2
OZ Cesta nádeje 3F 2004 SK-21
OZ Klub strieborných hláv 3F 2004 SK-27
Consulting Multimedia, s. r. o. 3F 2004 SK-3
Strojnícka Fakulta, Technická Univerzita 3F 2005 SK-4
Košický samosprávny región 3F 2004 SK-5
Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra ( ZRRHN ) 3F 2004 SK-6
Trnavský samosprávny kraj 3F 2005 SK-7
OZ Dom Európy 3F 2004 SK-8
Prešovská regionálna komora SOPK 3F 2004 SK-81
Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice 3F 2004 SK-9

 

Result page(s): 1

 


Current applied full text search conditions:


DP - Full text search :  
Basic filters
Round: The DP must:
Country must be: Theme must be:

Activity must be: ( between conditions)
=
=
=
Advanced filters
DP must be: DP status must be:
DP Linguistic skills must be: Transnational co-operation geographical preferences must be:
Beneficiaries (assistance to persons) must be: ( between conditions)
=
=
=
Beneficiaries (assistance to systems and accompaying measures) must be: ( between conditions)
=
=
=
Transnational co-operation intended or searched must be:
=
=
=


Logo EQUAL

Home page
DP Search
TCA Search
Help
Set Language Order
Statistics