Sti

1

Meddelelse

Connie Hedegaard: "Skrappe sikkerhedsstandarder for CO2-opsamling og -oplagring vil styrke investortilliden til kommercielle projekter"

Kommissionen har vedtaget sin første udtalelse om et nationalt forslag til permanent oplagring af kuldioxid (CO2). Opsamling og oplagring af CO2 er afgørende for en gnidningsløs overgang til en lavkulstoføkonomi. Den første tilladelse vedrører et oplagringsprojekt offshore, ud for den hollandske fastlandssokkel.

Udtalelsen bekræfter, at den valgte plads er egnet til permanent oplagring af CO2. Det blev vist i en detaljeret vurdering af lagringspladsen og –komplekset.

Kommissær Connie Hedegaard udtaler: "Ved udviklingen af denne teknologi er det væsentligste for os, at menneskers sundhed og miljøet bliver beskyttet. Med denne udtalelse sikrer Kommissionen, at den geologiske oplagring er i orden. Skrappe sikkerhedsstandarder vil styrke investorernes tillid til kommercielle projekter."

Direktivet om opsamling og oplagring giver en solid juridisk platform for sikker geologisk oplagring af CO2 og fastsætter høje standarder, der både skal garantere sikkerheden og hjælpe EU med at nå målsætningerne i kampen mod klimaforandringer. Disse oplagringsprojekter skal kunne føres sikkert ud i livet, og derfor giver direktivet Kommissionen mulighed for at gennemgå de udkast til tilladelser, som EU-landene har tænkt sig at udstede.

Læs mere:

Seneste opdatering: 21/03/2014 | Til toppen