V različnih okoliščinah boste morda morali delati na višini, na primer v pristanišču ali doku, na krovu plovila, na letališču ali v prostorih trgovca oziroma na drugi neznani lokaciji. Tveganja so enaka in sprejeti morate enake previdnostne ukrepe. Če mislite, da ne morete delati varno, tega ne storite, dokler niste zadovoljni z ustrezno opremo ali ukrepi.1. Kaj je delo na višini?

Delo na višini pomeni delo na vsakem kraju, kjer bi v odsotnosti previdnostnih ukrepov lahko padli in se poškodovali.

Če:
delate na višini v vsaki situaciji, ko bi lahko padli z ene ravni na drugo.

Med primere dela na višini sodijo:


2. Katere previdnostne ukrepe moram upoštevati?

Zapomnite si: delo na višini je lahko enkraten dogodek, lahko pa je del vaše rutine. Ugotovite, pri katerih nalogah je potrebno delo na višini, zato da jih lahko varno opravite. Za preprečevanje poškodb pri delu na višini je bistvenega pomena, da opravite oceno tveganja in sprejmete ustrezne previdnostne ukrepe.

Ocene tveganja in varne delovne prakse je treba zagotoviti za vse dejavnosti, ki vključujejo delo na višini.3. Ali se lahko izognete delu na višini?

V nekaterih okoliščinah se delu na višini ni mogoče izogniti. Kljub temu je tovor vedno treba pregledati in vzorčiti na primernem območju. To običajno pomeni, da je treba blago vzeti iz zabojnika ali cestnega vozila in ga položiti na tla na ravno površino, s čimer se izognete delu na višini.

Če delate na neznani lokaciji ali v neznani situaciji, dobro premislite, kakšna so tveganja, ter ne nadaljujte pregleda in vzorčenja, dokler niste prepričani, da je to varno.4. Ali lahko preprečite padec?

Lahko, če:

Za dostopanje ne uporabljajte improviziranih metod, kot je na primer paleta na viličarju.

Kadar delate na vrhu cestnih ali železniških cistern in uporabljate dostop, pritrjen na vozilo, vedno preverite, da:

Kjer je le mogoče, se izogibajte nestabilnim ali nepodprtim lestvam ali stopničastim lestvam.

Dobro premislite, kako boste nesli opremo za vzorčenje in izvedli vzorčenje.5. Ali lahko zmanjšate posledice padca?

Pred ukrepi, ki le zmanjšujejo tveganje ali omejujejo posledice, najprej poskušajte padec preprečiti.
6. Katere dodatne ukrepe morate sprejeti za zmanjšanje tveganja padca?

Pri uporabi vsake opreme za delo na višini morate poskrbeti tudi, da:

Običajna uporaba lestev ali stopničastih lestev ne vključuje ukrepov za preprečevanje padcev ali zmanjševanje posledic. Zato morate dokazati, da izbira druge opreme ne bi bila razumna, ker naloga ni tvegana in je kratkotrajna.7. Ali ste ugotovili prisotnost krhkih površin?

Še zlasti morate biti pozorni na krhke materiale na območju oziroma v bližini območja, kjer delate na višini, saj povečujejo tveganje. Krhka površina bi se lahko zlomila, če bi kdo na njej delal ali nanjo padel. Med pogoste primere sodijo strešne kritine iz vlaken in azbestnega cementa ter številna strešna okna, pa tudi premostitvene konstrukcije v silosih.

Poskrbite, da:


8. So z delom na višini povezana še kakšna druga tveganja?

Zapomnite si, da lahko delo na višini poveča druga tveganja:


Navodila v tem poglavju so mišljena kot splošno opozorilo o tveganjih, ki ste jim lahko včasih izpostavljeni med pregledovanjem in vzorčenjem, ter o varnostni opremi, ki jo morate uporabiti, in potrebnih previdnostnih ukrepih.
Za več informacij glejte zakonodajo in smernice nacionalne uprave.


Revizije
Različica Datum Spremembe
1.0 12.10.2012 Prva različica
1.1 15.07.2020 Update - text revision, new text in paragraphs 4 and 5