1. Ce sunt substanțele periculoase?

„Substanțele periculoase” sunt în general substanțe chimice sau metale care, din cauza proprietăților lor fizice, pot avea o acțiune nocivă imediată și pot cauza leziuni grave sau chiar moartea din diverse cauze. Unele dintre acestea pot cauza leziuni la un simplu contact, în timp ce altele dăunează prin intermediul reacțiilor chimice cu diferite substanțe.2. Câte tipuri există?

Substanțele periculoase pot fi grupate în patru categorii principale:
Anumite substanțe pot fi clasificate la mai multe poziții, prezentând, prin urmare, riscuri mai ridicate.3. Unde pot fi întâlnite?

Substanțele periculoase sunt cel mai adesea întâlnite de personalul responsabil de mărfuri care lucrează în porturi, depozitele interioare de vămuire, aeroporturi și anumite instalații petroliere.4. Ce sunt fumiganții?

Fumiganții sunt substanțele periculoase cel mai des întâlnite. Aceștia sunt utilizați pentru a elibera containerele de rozătoare și insectele dăunătoare. Fumiganții sunt adeseori utilizați înainte de transportarea containerelor către UE. În cazul în care containerele nu sunt ventilate în mod corespunzător la sosire, fumul poate constitui un pericol serios pentru lucrători. Există trei tipuri obișnuite de fumiganți, fiecare prezentând pericole proprii:

Bromură de metil (bromometan): O substanță chimică foarte toxică utilizată la scară largă ca fumigant, în special pentru containerele cu pământ sau rumeguș. Deși bromura de metil este foarte toxică, simptomele de otrăvire pot apărea după câteva ore. Acestea includ:
  • arsuri ale pielii în urma contactului îndelungat cu o substanță chimică lichidă;
  • acumularea masivă de fluide în plămâni în urma inhalării de vapori;
  • afecțiuni ale creierului și ale sistemului nervos și, posibil, ale rinichilor.
Chiar și expunerea pe termen scurt la bromura de metil poate cauza disconfort, inclusiv dureri de cap, dureri oculare, dureri stomacale și amorțeli ale picioarelor. Aceste efecte pot dura câteva zile, însă gradul lor de gravitate depinde de concentrația și de durata expunerii. Expunerea pe termen lung la bromura de metil poate cauza moartea.

Fosfură de aluminiu (fosfină): Peletele de fosfură de aluminiu sunt utilizate pentru fumigația containerelor cu alimente, tutun și alte mărfuri perisabile în timpul tranzitului. Peletele se deteriorează pe traseu, degajând fosfină, care distruge dăunătorii și se dispersează în două sau trei săptămâni. Pericolul apare atunci când:
  • nu au trecut două sau trei săptămâni de la fumigație; sau
  • peletele au fost amplasate într-o zonă închisă, fără a se putea descompune în mod eficient; sau
  • evidențele privind fumigația lipsesc sau sunt indisponibile.
Containerele care nu sunt fumigate în mod corespunzător sunt importate ocazional din Africa, America de Sud, Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat. Fosfina este incoloră, dar emană un miros neplăcut asemănător celui de pește stricat. În caz de inhalare, aceasta poate să inflameze căile respiratorii și să afecteze sistemul nervos central. Simptomele includ tremurături, greață, vomă, dureri de cap și dureri gastrice. Cazurile grave pot conduce la comă sau chiar moarte.

Acid cianhidric: Acest fumigant este mai puțin utilizat decât bromura de metil și fosfura de aluminiu, dar este în special periculos. Are un miros de migdale. Chiar și în concentrații reduse acesta poate provoca amețeală, greață, dureri de cap și dureri de stomac, conducând la pierderea cunoștinței și paralizie. Inhalarea unor concentrații ridicate poate conduce rapid la moarte.5. Ce sunt substanțele chimice?

Pe lângă fumiganți, pot fi prezente și alte substanțe chimice în cantități periculoase în containerele care au fost sigilate pentru o perioadă scurtă de timp. Acestea pot fi cauzate de scurgerile de mărfuri (manifestate sau nu) sau de o reacție chimică dintre mărfuri.

Anexa la Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 oferă detalii cu privire la valorile limită orientative de expunere la locul de muncă pentru o listă de substanțe chimice des întâlnite împreună cu numerele lor EINECS (Inventarul european al substanțelor chimice existente) și CAS (Serviciul de catalogare a substanțelor chimice) care să contribuie la identificarea acestora.

În cazul în care este detectată una dintre substanțele menționate mai sus, dacă FTS indică acest lucru sau dacă suspectați că ar exista astfel de substanțe, trebuie să solicitați consiliere suplimentară și să nu intrați în container până când nu vi se confirmă că puteți face acest lucru în siguranță. Trebuie să aveți în vedere faptul că, pe lângă vapori, anumite substanțe chimice pot fi absorbite rapid prin piele.

Se aplică Regulamentul (CE) nr. 24/1998. De asemenea, Comisia publică în mod regulat liste actualizate cu valorile limită prin intermediul directivelor suplimentare. Directiva aflată actualmente în vigoare este Directiva 2007/30/CE.

Valorile privind pragurile limită sunt revizuite ca rezultat al cercetărilor suplimentare și al experienței dobândite; pentru valorile limită actuale de expunere profesională trebuie să consultați atât directivele Comisiei, cât și legislația națională.6. Cum pot fi reduse riscurile?

Operațiunile de fumigare sunt controlate cu strictețe. Anumite tipuri de fumiganți sunt interzise, fiind necesară adoptarea de măsuri de protecție pentru minimizarea riscurilor de apariție a unor maladii. Trebuie să păstrați distanța față de containere în momentul în care se efectuează operațiunile de fumigare. Majoritatea importatorilor vor lăsa containerele deschise timp de o oră pentru a permite aerisirea acestora. Nu trebuie să încercați să deschideți sau să intrați în container până când importatorul (sau agentul acestuia) nu vă asigură că puteți face acest lucru în siguranță. Administratorii personalului implicat în acțiunile sub acoperire trebuie să evalueze riscurile și să adopte măsurile de securitate necesare. Toate activitățile desfășurate trebuie să fie sigure în orice moment.7. Ce trebuie să fac dacă mă simt rău?

În cazul în care simțiți un disconfort în timp ce lucrați într-un container sau examinați anumite substanțe, încetați imediat orice activitate și părăsiți zona de lucru. De asemenea, trebuie să consultați medicul — chiar dacă vă simțiți mai bine — și să raportați incidentul.8. Ce se întâmplă cu substanțele periculoase?

Anumite tipuri de substanțe periculoase necesită măsuri speciale de depozitare. De exemplu, materialele sensibile la contactul cu apa trebuie păstrate în containere rezistente la apă, fiind uneori depozitate în uleiuri în cazul în care prezintă un grad de sensibilitate ridicat (de exemplu, sodiu). Acestea trebuie păstrate la distanță de camerele cu sisteme automate de stingere a incendiilor.

Agenții de oxidare ar trebui păstrați departe de lichidele cu punctul de aprindere foarte scăzut, cum ar fi uleiurile. Agenții de oxidare și lichidele cu punctul de aprindere scăzut trebuie depozitate departe de sursele de căldură. Întrucât agenții de oxidare conțin oxigen, echipamentul tradițional de combatere a incendiilor care se bazează pe înăbușire poate fi ineficient.

În cazul în care sunteți obligat să lucrați în apropiere de anumite substanțe periculoase, trebuie să purtați un echipament de protecție corespunzător. Nu trebuie să atingeți, să inhalați sau să gustați niciodată substanțele pe care le suspectați a fi periculoase.

Atenție: Cea mai eficientă modalitate de reducere a riscurilor constă în evitarea substanțelor periculoase.Orientările din prezenta secțiune servesc drept atenționare cu caracter general privind riscurile care pot fi întâlnite pe parcursul procedurii de examinare și de eșantionare, precum și echipamentele de protecție pe care ar trebui să le utilizați și măsurile de securitate pe care ar trebui să le adoptați.
Pentru informații suplimentare trebuie să consultați legislația și orientările administrației naționale.


Revizuiri
Versiune Dată Modificări
1.0 12.10.2012 Prima versiune