În prezent se utilizează trei sisteme de marcaje și clase de pericol. Cel mai frecvent este ADR (a se vedea mai jos). De asemenea, puteți consulta simbolurile GHS (Pictograme GHS). Cel de-al treilea set (Simboluri de pericol pentru substanțe chimice) a expirat, însă poate fi întâlnit în continuare pe anumite ambalaje.1. Pictograme și clase de pericol privind transportul în temeiul ADR


Pictograma Clasa Categoria de pericol
1.1 Exploziv, subclasa 1.1
Pericol de explozie în masă
1.2 Exploziv, subclasa 1.2
Pericol de proiectare
1.3 Exploziv, subclasa 1.3
Pericol de incendiu sau pericol minor de proiectare
1.4 Exploziv, subclasa 1.4
Niciun pericol semnificativ
1.5 Exploziv, subclasa 1.5
Substanțe extrem de insensibile cu pericol de explozie în masă
1.6 Exploziv, subclasa 1.6
Articole extrem de insensibile fără pericol de explozie în masă
2.1 Gaz inflamabil
2.2 Gaz neinflamabil și netoxic
2.3 Gaz toxic
3 Lichide inflamabile
4.1 Solide inflamabile, substanțe autoreactive și explozivi desensibilizanți solizi
4.2 Substanțe care se pot aprinde spontan
4.3 Substanțe care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile
5.1 Substanțe oxidante
5.2 Peroxizi organici
6.1 Substanțe toxice
6.1 Otravă
6.2 Substanțe care pot cauza infecții

7 Materiale radioactive
Category I
Category II
Category III
Eticheta indicelui de siguranță criticitate
8 Corozivi
9 Substanțe și articole periculoase diverse


2. Pictograme GHS și clase de pericol


Simbol: bombă care explodează

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.1
Unstable explosives
Explozivi din diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Secţiunea 2.8
Substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile A, B
Secţiunea 2.15
Peroxizi organici, tipurile A, BSimbol: flacără

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.2
Gaze inflamabile, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.3
Aerosoli inflamabili, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 2.6
Lichide inflamabile, categoriile de pericol 1, 2, 3
Secţiunea 2.7
Solide inflamabile, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 2.8
Substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile B, C, D, E, F
Secţiunea 2.9
Lichide piroforice, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.10
Solide piroforice, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.11
Substanţe şi amestecuri care se autoîncălzesc, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 2.12
Substanţe şi amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoriile de pericol 1, 2, 3
Secţiunea 2.15
Peroxizi organici, tipurile B, C, D, E, FSimbol: flacără deasupra unui cerc

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.4
Gaze oxidante, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.13
Lichide oxidante, categoriile de pericol 1, 2, 3
Secţiunea 2.14
Solide oxidante, categoriile de pericol 1, 2, 3Simbol: butelie de gaz

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.5
Gaze sub presiune:
   Gaze comprimate;
   Gaze lichefiate;
   Gaze lichefiate răcite;
Gaze dizolvateSimbol: corodare

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.16
Corosiv pentru metale, categoria de pericol 1
Secţiunea 3.2
Corodarea pielii, categoriile de pericol 1A, 1B, 1C
Secţiunea 3.3
Lezarea gravă a ochilor, categoria de pericol 1Simbol: craniu cu două oase încrucişate

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 3.1
Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare), categoriile de pericol 1, 2, 3Simbol: semnul exclamării

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 3.1
Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare), categoria de pericol 4
Secţiunea 3.2
Iritarea pielii, categoria de pericol 2
Secţiunea 3.3
Iritarea ochilor, categoria de pericol 2
Secţiunea 3.4
Sensibilizarea pielii, categoria de pericol 1
Secţiunea 3.8
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3
Iritarea căilor respiratorii
Efecte narcoticeSimbol: pericol pentru sănătate

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 3.4
Sensibilizarea căilor respiratorii, categoria de pericol 1
Secţiunea 3.5
Mutagenitatea celulelor embrionare, categoriile de pericol 1A, 1B, 2
Secţiunea 3.6
Cancerigenitate, categoriile de pericol 1A, 1B, 2
Secţiunea 3.7
Toxicitate pentru reproducere, categoriile de pericol 1A, 1B, 2
Secţiunea 3.8
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 3.9
Toxicitate aupra unui organ ţintă specific – expunere repetată, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 3.10
Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1Simbol: mediu

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 4.1
Periculos pentru mediul acvatic
   Pericol acut categoria 1
   Pericol cronic categoriile 1, 2
3. Simbolurile de pericol pentru substanțe chimice


Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
O: Oxidant
T: Toxic
T+: Foarte toxic
C: Corosiv
E: Exploziv
N: Periculos pentru mediu
Xn: Nociv
Xi: Iritant
F: Foarte inflamabil
F+: Extrem de inflamabil
Revizuiri
Versiune Dată Modificări
1.0 12.10.2012 Prima versiune