This text is partly in English. The translation will be uploaded as soon as possible.

1. Safe handling of drugs


1.1 Generalități

Your administration should have procedures in place for safe handling of drugs (both legal and illegal). Prin urmare, prezentele orientări sunt menite să ofere o viziune de ansamblu asupra măsurilor de securitate care ar trebui luate, fără a depăși evaluările riscurilor și ghidurile privind practicile de lucru sigure. See also the Chapter Sampling of dangerous, illicit and unknown goods.


1.2 Cum trebuie manipulate drogurile?

Inhalarea sau gustarea substanțelor este strict interzisă, inclusiv a lichidelor, cunoscute sau suspectate a fi droguri. You should try to keep handling of suspected drugs to the minimum to avoid the risk of contamination.

The toxicity of some drugs means that they can present significant risks to those who handle them. Occupational exposure can occur when control measures are inadequate. Exposure may be through
Do not allow food or drink in the vicinity of the goods or the sampling location.
Do not eat or drink anything until you have completed your sampling and removed all PPE and washed your hands.


1.3 Există un nivel sigur de expunere?

NU. The tiniest exposure to a drug can have a huge impact on you physically and/or mentally. Trebuie să evitați contactul cu substanțele cunoscute sau suspectate a fi droguri. Substanțele pot fi nocive prin ingestie, absorbție, inhalare și digestie. Atenție: Drogurile de contrabandă sau ilicite pot fi mai pure (mai concentrate) decât atunci când sunt vândute pe stradă.


1.4 What precautions should I take?

You should wear properly fitting personal protective equipment, e.g. nitrile gloves. Disposable coveralls etc. For certain extremely hazardous substances e.g. Fentanyl, respiratory protection should be used. Care must be taken when removing the PPE after use and it must be disposed of correctly.


1.5 What should I do if I have been accidentally exposed to a drug?



1.6 Transportarea drogurilor

Moving drugs, particularly large seizures, from one place to another, e.g. to a customs store or a court, poses a hazard. Trebuie eliminate sau reduse, pe cât posibil, pericolele de interceptare și atac. Nu trebuie să existe indicii că drogurile sunt mutate, iar persoanele implicate în operațiunea de transport trebuie să fie extrem de vigilente.

Coletele trebuie să beneficieze de un ambalaj dublu și să fie securizate. Acestea ar trebui transportate într-un vehicul sigur (sau, în cazul unui autovehicul, în portbagaj).

Cantitățile semnificative trebuie transportate într-un vehicul oficial sau o dubă blindată, în funcție de procedurile naționale.


1.7 Depozitarea drogurilor

Drogurile capturate și reținute trebuie depozitate în magazii oficiale special securizate.

Atenție: Există riscul de combustie spontană în cazul în care canabisul este depozitat în cantități mari, în special dacă acesta este umed. Coletele de mari dimensiuni trebuie împărțite în loturi mai mici, care să nu depășească 15 kg, cu scopul de a minimiza riscurile.


1.8 Riscul de furt

Există riscul ca organizațiile criminale să încerce să fure (sau să recupereze) drogurile capturate datorită valorii ridicate a acestora. Ar trebui întocmite evaluări corespunzătoare ale riscurilor și ghiduri privind practicile de lucru sigure. Ar trebui să se aibă în vedere în special siguranța personalului vamal.


1.9 Distrugerea drogurilor capturate

Administrația dumneavoastră națională va prevedea proceduri pentru distrugerea corespunzătoare a drogurilor capturate care nu mai sunt necesare ca probe. Astfel de proceduri ar trebui să garanteze faptul că:


2. Precursor Chemicals

Pre-cursor chemicals may occasionally be declared as legitimate cargo and accompanied with the correct SDS and other safety information and labelling. However they are more likely to be mis-declared in which case even if documentation and labels are present they may be misleading or completely incorrect. You will find more information in the Chapter Hazardous Substances and also the Chapter Sampling of dangerous, illicit and unknown goods.



3. Măsuri de securitate privind testarea drogurilor cu ajutorul unei truse de testare pe teren


3.1 Generalități

Anumite administrații pun la dispoziția agenților truse specializate care permit testarea pe teren a drogurilor suspectate. Trusa conține de obicei reactivi pentru testarea celor mai des întâlnite tipuri de droguri. Cu toate acestea, probele obținute sunt doar orientative, fiind necesare teste complete de laborator pentru a furniza dovezi în instanță.

Nu încercați să utilizați o trusă de testare pe teren a drogurilor, dacă nu ați fost instruit special în acest sens. Pe lângă riscurile ridicate de drogurile suspectate, conținutul trusei poate fi periculos în cazul în care nu este manipulat în mod corespunzător.


3.2 Manipularea eșantioanelor


3.3 Pregătirea eșantioanelor


3.4 Dimensiunea eșantionului

Există riscul de explozie: Substanțele necunoscute pot exploda atunci când reacționează în contact cu un reactiv. Tratați toate substanțele cu extremă prudență. Utilizați eșantioane foarte mici în testele dumneavoastră și purtați ochelari de protecție.


3.5 Fiole cu reactivi


3.6 Igienă


3.7 Prim ajutor


3.8 Testele efectuate de către un contractor sau o altă agenție

În cazul în care o altă persoană testează substanța în prezența dumneavoastră, asigurați-vă că au fost luate toate măsurile de securitate corespunzătoare.



Pentru informații suplimentare trebuie să consultați legislația și orientările administrației naționale.
Orientările din prezenta secțiune servesc drept atenționare cu caracter general privind riscurile care pot fi întâlnite pe parcursul procedurii de examinare și de eșantionare, precum și echipamentele de protecție pe care ar trebui să le utilizați și măsurile de securitate pe care ar trebui să le adoptați.


Revizuiri
Versiune Dată Modificări
1.0 12.10.2012 Prima versiune
1.1 15.07.2021 Total text revision