Jelenleg három veszélyjelzési és osztályozási rendszer van használatban. Ezek közül a legelterjedtebb az ADR (lásd lent). Emellett a GHS szimbólumokkal is találkozhat (GHS_piktogramok). A harmadik rendszer (Vegyi anyagok veszélyszimbólumai) mára elavult, de egyes csomagokon most is előfordulhat.1. ADR szállítási piktogramok és veszélyességi osztályok


Piktogram Osztály Veszélyességi kategória
1.1 Robbanóanyagok, 1.1. alosztály
Teljes tömeg felrobbanásának veszélye
1.2 Robbanóanyagok, 1.2. alosztály
Kivetés veszélye
1.3 Robbanóanyagok, 1.3. alosztály
Tűzveszély, vagy kisebb mértékű kivetés veszélye
1.4 Robbanóanyagok, 1.4. alosztály
Nincs jelentős veszély
1.5 Robbanóanyagok, 1.5. alosztály
Rendkívül kis mértékben érzékeny anyagok, amelyeknél fennáll a teljes tömeg felrobbanásának veszélye
1.6 Robbanóanyagok, 1.6. alosztály
Rendkívül érzéketlen tárgyak, amelyeknél nem áll fenn a teljes tömeg felrobbanásának veszélye
2.1 Tűzveszélyes gáz
2.2 Nem éghető, nem mérgező gázok
2.3 Mérgező gázok
3 Tűzveszélyes folyadékok
4.1 Éghető szilárd anyagok, bomlékony anyagok és hatástalanított szilárd robbanószerek
4.2 Spontán öngyulladásra hajlamos anyagok
4.3 Vízzel gyúlékony gázokat képező anyagok
5.1 Oxidáló anyagok
5.2 Szerves peroxidok
6.1 Mérgező anyagok
6.1 Méreg
6.2 Fertőző anyagok

7 Radioaktív anyag
I. kategória
II. kategória
III. kategória
Kritikus biztonsági index címke
8 Korrozív anyagok
9 Vegyes veszélyes anyagok és cikkek
2. GHS-piktogramok és veszélyességi osztályokSzimbólum: robbanó bomba

Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.1 szakasz
Instabil robbanóanyagok
Robbanóanyagok, 1.1., 1.2., 1.3, 1.4 alosztály
2.8 szakasz
Önreaktív anyagok és keverékek, A. és B. típus
2.15 szakasz
Szerves peroxidok, A. és B. típusSzimbólum: láng

Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.2 szakasz
Tűzveszélyes gázok, 1. veszélyességi kategória
2.3 szakasz
Tűzveszélyes aeroszolok, 1. és 2. veszélyességi kategória
2.6 szakasz
Tűzveszélyes folyadékok, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória
2.7 szakasz
Tűzveszélyes szilárd anyagok, 1. és 2. veszélyességi kategória
2.8 szakasz
Önreaktív anyagok és keverékek, B., C., D., E. és F. típus
2.9 szakasz
Piroforos folyadékok, 1. veszélyességi kategória
2.10 szakasz
Piroforos szilárd anyagok, 1. veszélyességi kategória
2.11 szakasz
Önmelegedő anyagok és keverékek, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória
2.12 szakasz
Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória
2.15 szakasz
Szerves peroxidok, B., C., D., E. és F. típusSzimbólum: láng egy körön

Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.4 szakasz
Oxidáló gázok, 1. veszélyességi kategória
2.13 szakasz
Oxidáló folyadékok, 1., 2. és 3. veszélyességi kategória
2.14 szakasz
Oxidáló szilárd anyagok, 1., 2. és 3. veszélyességi kategóriaSzimbólum: gázpalack

Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.5 szakasz
Nyomás alatt lévő gázok:
   Sűrített gázok
   Cseppfolyósított gázok
   Mélyhűtött cseppfolyósított gázok
Oldott gázokSzimbólum: maró anyagok

Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
2.16 szakasz
Fémre korrozív hatású, 1. veszélyességi kategória
3.2 szakasz
Bőrmaró, 1A., 1B., 1C. veszélyességi kategória
3.3 szakasz
Súlyos szemkárosodás, 1. veszélyességi kategóriaSzimbólum: halálfej

Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
3.1 szakasz
Akut toxicitás (szájon át, bőrön át, belélegzéssel), 1., 2., 3. veszélyességi kategóriaSzimbólum: felkiáltójel

Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
3.1 szakasz
Akut toxicitás (szájon át, bőrön át, belélegzéssel), 4. veszélyességi kategória
3.2 szakasz
Bőrirritáló, 2. veszélyességi kategória
3.3 szakasz
Szemirritáló, 2. veszélyességi kategória
3.4 szakasz
Bőrszenzibilizáció, 1. veszélyességi kategória
3.8 szakasz
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória
Légúti irritáció
Narkotikus hatásokSzimbólum: egészségi veszély

Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
3.4 szakasz
Légzőszervi szenzibilizáció, 1. veszélyességi kategória
3.5 szakasz
Csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B., 2. veszélyességi kategória
3.6 szakasz
Rákkeltő, 1A., 1B., 2. veszélyességi kategória
3.7 szakasz
Reprodukciós toxicitás, 1A., 1B., 2. veszélyességi kategória
3.8 szakasz
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 1. és 2. veszélyességi kategória
3.9 szakasz
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 1. és 2. veszélyességi kategória
3.10 szakasz
Aspirációs veszély, 1. veszélyességi kategóriaSzimbólum: környezet

Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
4.1 szakasz
A vízi környezetre veszélyes
   Akut, 1. veszélyességi kategória
   Krónikus, 1. és 2. veszélyességi kategória


3. Vegyi anyagok veszélyszimbólumai


Piktogram Veszélyességi osztály és veszélyességi kategória
O: Égést tápláló, oxidáló
T: Mérgező
T+: Nagyon mérgező
C: Maró
E: Robbanásveszélyes
N: Környezetre veszélyes
Xn: Ártalmas
Xi: Irritatív
F: Tűzveszélyes
F+: Fokozottan tűzveszélyes
Változatok
Verzió Időpont Módosítások
1.0 12.10.2012. Első verzió