Навигационна пътека

Пътни карти / оценки на въздействието от етапа на създаване

За пътни карти или оценки на въздействието от етапа на създаване, публикувани след 27 февруари 2017 г., можете да изпратите коментари чрез раздел Споделете възгледите си на уебсайта на Комисията.

DateNameDirectorate-GeneralCategoryImpact assessment plannedStatusGive your feedback
DateNameDirectorate-GeneralCategoryImpact assessment plannedStatusGive your feedback

Формуляр за коментариЗапознайте се с правилата за обработка на личните данни:

Съгласен съм