Veckans projekt: ”Transportlösningar i glesbygd” ska öka det sociala deltagandet i avlägsna områden i Norra Periferin

Ytterligare verktyg

 
14/06/2012

Samhällen i Finland, Skottland, Sverige och på Island samarbetar för att få bukt med den begränsade kollektivtrafiken i avsides belägna områden med låg befolkningstäthet och en åldrande befolkning där de unga flyttar ut. Projektet ”Transportlösningar i glesbygd” (RTS) har som målsättning att utveckla innovativa och hållbara transportprogram och tjänster i glesbygd och vid kusterna för att minska socialt utanförskap i glesbefolkade områden samt öka livskraften och hållbarheten i områden i Norra Periferin.

 

RTS-projektet som tilldelades EU-finansiering på nästan en miljon euro genomför pilotprogram där alternativa transportlösningar i glesbygd testas för att utveckla en generell transportmodell anpassad för just glesbyggd. Andra regioner i Europas Norra Periferi som står inför liknande problem ska kunna använda modellen för att skapa transportlösningar på egen hand.

 

Byabussen i Kölsillre i Sverige är ett framgångsrikt pilotprojekt inom ”RTS” (se videoklipp). Idén med Byabussen är att byborna ska kunna ordna med egen kollektivtrafik med hjälp av en minibuss. Det finns inga fasta linjer eller avgångstider. Bussen står i byn och kör oftast till den större staden Ånge som ligger 45 kilometer bort. Det är gratis att använda bussen och invånarna kan beställa bussen till en särskild tidpunkt. Bussen stannar också och plockar upp passagerare längs vägen. Det handlar alltså om kollektivtrafik som är anpassad efter invånarnas behov.

 

 

Under 2011 körde Byabussen i Kölsillre mer än 4 100 passagerare, vilket är en ansenlig mängd för en by med bara 100 invånare. De som saknar körkort eller tillgång till bil kan tack vare en sådan här lösning fortsätta bo i avsides belägna områden. Även de som har tillgång till egen bil tar hellre bussen eftersom det är miljövänligare och billigare. Bussen skapar också möjligheter för social samvaro under resans gång. I mars 2012 vann Byabussen priset för de bästa lösningarna för kollektivtrafik i Sverige i en tävling som arrangerades av Svensk Kollektivtrafik.

 – RTS-projektet har inte bara gett oss en ovärderlig kollektivtrafikservice. Om man ser det ur ett internationellt perspektiv har vi också fått en möjlighet att delta direkt i EU-arbetet nu när vi är engagerade i ett projekt som verkligen gör stor skillnad för oss här i Kölsillre. Från ett regionalt perspektiv har projektet gjort att vi har kommit närmare kommunen och landstinget. Vi var, och är fortfarande, mycket engagerade i utvecklingen av tjänsten och samarbetet kommer att fortsätta även när projektet tar slut, säger Karin Gunnarsdotter Eriksson som bor i Kölsillre och som använder Byabussen.

 

Mer information:

 

- Transportlösningar i glesbygd (Rural Transport Solutions)

 

- Regional Council of North Karelia, Finland (projektgenomförare)

 

- Byabussen (pilotprojekt)

 

- Northern Periphery Programme 2007–2013 (Programmet för europeiskt territoriellt samarbete)

 

Nyheter