Panorama 38 - Europa kopplas samman - Transport och regionalpolitik

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2011

Transport handlar om mycket mer än att ta sig från en plats till en annan: Det handlar om nätverken som stöttats och utvecklats med hjälp av EU-medel och som hjälper till att skapa ekonomisk tillväxt, hållbarhet och tillgång till livsnödvändiga tjänster. I detta nummer av Panorama tittar vi på alla komponenter, från höghastighetståg som knyter samman ett land med ett annat till miljövänliga transportsystem i städerna.

Publications