Safe COVID-19 vaccines for Europeans

Regionalpolitik I ditt land


Sammanhållningspolitiken stödberättigande 2014-2020
Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike
EU-kommissionen meddelade i dag vilka som tilldelats 2021 års Regiostars-utmärkelser för de bästa sammanhållningspolitiska projekten i hela EU.......
EU-kommissionen har offentliggjort den årliga sammanfattande rapporten om genomförandet av finansieringsinstrument 2020. Rapporten visar att finansieringsinstrumenten har gett europeiska små och......
Kommissionen har inlett den första projektinfordran inom det nya instrumentet för interregionala innovationsinvesteringar (I3).......
EU-kommissionen har offentliggjort React-EU-medlen för 2022. Runt 11 miljarder euro (i löpande priser) finns nu tillgängliga för programplanering inom sammanhållningspolitiken i alla 27......

  Konferensen om Europas framtid

Twitter