Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

Regionalpolitik

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Estlands public service-bolag ERR visade förra hösten en tv-serie som handlade om hur strukturfonderna har påverkat de lokala samhällena och ekonomin. Förvaltningsmyndigheten......
En ny rapport från EU:s program Urbact visar hur kommuner kan ta några enkla, praktiska steg mot jämställdhet mellan könen genom datainsamling, politiska åtgärder......
I dag presenterar kommissionen de första resultaten av ett initiativ som lanserades för ett år sedan till stöd för tio EU-regioner och två medlemsländer i......
Nu när Corina Creţu, kommissionären för regional- och stadspolitik, , snart avslutar sin mandatperiod vill hon lyfta fram några viktiga framgångar med......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset