Regionalpolitik I ditt land


Sammanhållningspolitiken stödberättigande 2014-2020
Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike
Kommissionen antog i dag Fast-Care – Flexibelt stöd till territorier – och tog därmed ännu ett viktigt steg för att hjälpa medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter och partner att hantera......
Med början i dag och för första gången anordnar kommissionen en festival för det nya europeiska Bauhaus.......
I dag tillkännager kommissionen tre nya ansökningsomgångar för att förverkliga det nya europeiska Bauhaus (NEB). Stödet är särskilt avsett för medborgare och städer för att NEB-projektet ska bli en......
För att stödja medlemsländer som välkomnar och tar emot människor som flyr undan kriget i Ukraina föreslog kommissionen i dag att den totala förfinansieringen från återhämtningsstödet för......

Twitter