Safe COVID-19 vaccines for Europeans

Regionalpolitik I ditt land


Sammanhållningspolitiken stödberättigande 2014-2020
Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike
Elektroniskt informationsutbyte mellan stödmottagare och programmyndigheter är en av de åtgärder som ämnar att förenkla genomförandet av Sammanhållningspolitiken.......
I dag har Europeiska kommissionen offentliggjort en ny teknisk vägledning om klimatsäkring av infrastrukturprojekt för perioden 2021–2027.......
EU-kommissionen lägger i dag fram en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden, där man identifierar utmaningar och problem och lyfter fram några av de mest lovande möjligheterna för dessa områden.......
Kommissionen betalar i dag ut 800 miljoner euro inom ramen för NextGenerationEU, det tillfälliga instrumentet för att finansiera Europas återhämtning och främja en grönare, mer digital och mer......

  Konferensen om Europas framtid

Twitter