Regionalpolitik I ditt land


Sammanhållningspolitiken stödberättigande 2014-2020
Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

Regionalpolitik

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Sommarutgåvan av tidningen Panorama är nu tillgänglig att ladda ner, med en huvudartikel om EU:s svar på covid-19-krisen. Vi undersöker Coronavirus Investment Initiative......
Interreg, EU:s stoltaste program för samarbete över gränserna på nationell och regional nivå, firar 30 år av framgång samtidigt som man planerar för att......
Den ungerske ministern för innovation och teknik, László Palkovics, blickar framåt mot nästa programperiod då landets huvudmål blir att förbättra......
Kommissionen har i dag lagt fram förslag till landsspecifika rekommendationer med ekonomiskpolitisk vägledning till alla medlemsländer mot bakgrund av covid-19-pandemin. I......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

PEER LEARNING

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER has improved its offer of peer learning on regional policy by adding a new option for organising online exchanges.

TAIEX REGIO