PANGeA – Skrb za aktivnost starajočega se prebivalstva

PANGeA ustvarja mostove med univerzami, zdravstvenim sistemom in vlado, da bi bolje služila starajočemu se, a še vedno aktivnemu prebivalstvu.

Dodatna orodja

 
Cilj projekta je izboljšati splošno zdravje ter zmanjšati tveganje za nastanek akutnih poškodb in kroničnih bolezni med starejšimi. Cilj projekta je izboljšati splošno zdravje ter zmanjšati tveganje za nastanek akutnih poškodb in kroničnih bolezni med starejšimi.

" Prizadevamo si za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na območju programa in na globalni ravni. "

Prof. Dr. Rado Pišot, glavni raziskovalec in vodja projekta

V čezmejni regiji med Slovenijo in Italijo predstavljajo ljudje, stari 65 let ali več, skoraj 20 % prebivalstva. Ti starejši občani kljubujejo stereotipom in se namesto sedečega življenjskega sloga odločajo za aktivno življenje. Na žalost se storitve in podpora za spodbujanje zdravega staranja že desetletja niso spremenile.  

Cilj Projekta Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje – PANGeA je popraviti stanje s sodelovanjem akademskih ustanov, bolnišnic in občin. Projekt, ki spodbuja kakovost življenja starejšega prebivalstva prek programov izobraževanja in neposrednih fizičnih dejavnosti, vodi Inštitut za kineziološke raziskave Univerze na Primorskem. Cilj je izboljšati splošno zdravje in zmanjšati tveganje za nastanek akutnih poškodb in kroničnih bolezni, ki so postale ena najresnejših težav, s katerimi se danes spopadajo starejši.

Ustvarjanje mostov

Čeprav so univerze, zdravstvene ustanove in različne javne institucije vključene v zagotavljanje oskrbe starejšim, njihovo delovanje običajno ni usklajeno. Rezultat je zelo razdrobljeno izvajanje storitev. Zato PANGeA služi kot most, ki je potreben za oblikovanje mreže vseh vključenih akterjev.

Z usklajenim prizadevanjem je projekt opredelil dejavnike zdravega staranja, da bi spodbudil ozaveščenost o pomenu tega vprašanja. Uvedel je na primer mobilni laboratorij zdravja za zagotavljanje fizičnih pregledov na kraju samem. Spletni portal v angleščini, slovenščini in italijanščini je mesto, kjer obiskovalec lahko dobi vse informacije o zdravem staranju. Za lokalne vodje vadbe je bilo pripravljenih več kot 20 brezplačnih seminarjev o fizični pripravljenosti starejših ter številna demonstracijska srečanja za vadbene programe starostnikov na domu.

Aktivno staranje

Rezultat tega usklajenega prizadevanja in programiranja je uspešno podpiranje in spodbujanje zdravja, spremljanje zdravja, ukrepov za zdravje in preventivnih ukrepov med starejšimi prebivalci v regijah. Posebnega pomena je zlasti poudarek projekta na zapostavljenih skupinah, ki jih je vse več in v katerih imajo ljudje običajno nižjo raven zdravja in dobrega počutja.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „PANGeA – telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje“ je 1 253 752,35 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1 253 752,35 EUR prek operativnega programa „Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

15/10/2014