Podonavska regija želi bolje izkoristiti poslovni potencial visokozmogljivostnega računalništva

Projekt InnoHPC, ki ga financira EU, je bil usmerjen v visokozmogljivostno računalništvo, da bi spodbudil raziskave in razvoj ter inovacije v podonavski regiji.

Dodatna orodja

 
The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC The EU-funded InnoHPC project is expanding access to high-performance computing in the Danube region ©InnoHPC

" Projekt InnoHPS je eden od najpomembnejših dosedanjih projektov Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.“ Projekt, ki temelji na našem preteklem delu, pri katerem smo zasledovali izmuzljiv cilj združitve znanosti in poslovanja, dokazuje, da je to vsekakor mogoče. Prav tako kaže, da je tako v Evropski uniji kot tudi zunaj nje mogoče doseči cilj EU, tj. pameten, trajnosten in vključujoč razvoj. "

prof. dr. Borut Rončević, vodja Centra odličnosti Jean Monnet in vodja projekta InnoHPC

Visokozmogljivostno računalništvo kot hitro rastoča digitalna tehnologija je eden od dejavnikov, ki omogočajo inovacije in gospodarsko rast. Z združevanjem računalniške zmogljivosti doseže veliko višjo zmogljivost od običajnega računalnika, kar lahko pomaga reševati večje poslovne težave in skrajšati čas razvoja izdelka.

Čezmejna podonavska regija že žanje koristi zanesljive visokozmogljivostne računalniške infrastrukture, vendar obstajata dve pomembni vrzeli. Prvič, obstaja neravnovesje med zahodnim in vzhodnim delom regije. Večino infrastrukture najdemo na zahodu. Drugič, obstaja tradicionalna vrzel med akademskim svetom, v katerem je mogoče najti večino visokozmogljivostne računalniške infrastrukture, in poslovnim sektorjem, ki jo najbolj potrebuje.

Cilj tega projekta je bil združiti ponudnike visokokakovostnega računalništva, podjetja, oblikovalce politike in civilno družbo ter tako odpraviti te vrzeli. Pri tem želi projekt celotni industriji zagotoviti dostop do preobrazbene moči visokozmogljivostnega računalništva in s tem prispevati k digitalni preobrazbi regije.

Laboratorij InnoHPC

V središču projekta je laboratorij InnoHPC, spletno vozlišče, ki združuje regionalno visokozmogljivostno računalniško infrastrukturo in kompetence. S to spletno platformo lahko podjetja dostopajo do številnih integriranih storitev, orodij za krepitev zmogljivosti in kompleta trajnostnih orodij – cilj vseh je povečana uporaba visokokakovostnega računalništva. V okviru laboratorija so bili s projektom tako za akademske kroge kot za zasebni sektor razviti protokoli za povezovanje podjetij, ki potrebujejo kompetence visokokakovostnega računalništva, z njegovimi ponudniki.

Koordinatorji projektov so si prizadevali za boljše razumevanje potreb poslovnih skupnosti, zlasti malih in srednje velikih podjetij (MSP). Projekt bi lahko z razumevanjem in katalogizacijo teh potreb pomagal razviti politike, ki bi MSP zagotovile prilagojeno usposabljanje in podporo pri uporabi visokozmogljivostnega računalništva.

Obravnava poslovnih potreb

Projekt InnoHPC je po mnenju koordinatorjev projektov dosegel svoj cilj pomagati akademikom, da bi bolje razumeli potrebe MSP in z njimi komunicirali. Akademiki so tako zdaj dobro pripravljeni, da svoje znanje visokozmogljivostnega računalništva prilagajajo reševanju poslovnih potreb. Hkrati je projekt pomagal MSP razumeti potencial visokozmogljivostnega računalništva pri reševanju težav, inovacijah in poslovnem razvoju.

Toda projekt je bil veliko več kot samo teorija – teorijo je prenesel v prakso. Tako je na primer InnoHPC v sklopu več pilotnih programov uspel uporabiti visokozmogljivostno računalništvo pri reševanju poslovnih problemov – velik korak k popolni digitalizaciji industrije v podonavski regiji.

Celotna naložba in sredstva EU

Celotna naložba projekta „Visokozmogljivostno računalništvo za učinkovitost inovacij v podonavski regiji (InnoHPC)“ znaša 2 054 600 EUR, od česar Evropski sklad za regionalni razvoj EU in instrument za predpristopno pomoč prispevata 1 746 410 EUR iz operacijskega „Transnacionalnega programa Podonavje“ za programsko obdobje 2014–2020.

 

Predlagani datum

05/02/2020