Manifest mladih za mlade za oblikovanje evropske politike sodelovanja

Dodatna orodja

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 16/10/2020

Vključenost mladih Evropejcev v prihodnost evropskega teritorialnega sodelovanja

V letu 2020 obeležujemo 30 let vodilnega programa EU za sodelovanje, imenovanega „Interreg“. Tri glavne teme, povezane z obeleževanjem 30 let dosežkov pri oblikovanju evropskih meja kot priložnosti v sodelovalnem duhu, so: sosedstvo, zeleno in mladi.

Vokviru ene od treh glavnih tem kampanje ob 30. obletnici programa Interreg želi „mladina“ pokazati, da čeprav so mladi že del evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), bi bilo mogoče in treba doseči še veliko več. Kako? Z zbiranjem zamisli in želja mladih v zvezi s tem, kako izboljšati teritorialno sodelovanje v prihodnosti, da se bodo mlade generacije počutile slišane pri odločevalcih EU na najvišji ravni.

Ta demokratični projekt leta 2020, usmerjen v mlade, ni aktualen le zaradi kampanje ob praznovanju 30. obletnice programa Interreg, temveč tudi zato, ker je to leto političnih sprememb med dvema proračunskima obdobjema EU, in sicer 2014–2020 in 2021–2027. Zato je leto 2020 najprimernejše za izražanje stališč, da bi vplivali na oblikovanje politike programa Interreg in izvajanje njegovih projektov.

Ta manifest predstavlja zamisli mladih o programu Interreg in predvsem o tem, kako ga bolj uskladiti z njihovimi pričakovanji. Namenjen je predvsem oblikovalcem politike na ravni EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, pa tudi organom upravljanja programa Interreg in upravičencem do projektov, organizacijam, ki jih zanima kohezija EU – in zlasti programu Interreg, ki se ukvarja z oblikovanjem politike, mladino, sodelovanjem državljanov in demokratično udeležbo.

Tu predstavljene zamisli so uslužbenci Evropske komisije zbrali s ciljnimi raziskavami anketami in spletnimi skupinskimi razpravami z mladimi iz vse Evrope (tj. EU, najbolj oddaljenih regij in sosednjih držav).

Evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira in nemško predsedstvo Svetu EU bosta 15. oktobra 2020 na letnem dogodku programa Interreg med namenskim mladinskim dialogom prejela manifest v prisotnosti nekaterih mladih, ki so prispevali svoje zamisli. Cilj je razpravljati in prisluhniti odzivom odločevalcev EU na najvišji ravni na manifest.

More information :

Interreg 30 Years

Publications