Ceny REGIO Stars

REGIOSTARS sú európske ocenenia za najinovačnejšie regionálne projekty.

Ďalšie nástroje

 

Novinky

Do 9. septembra ste mohli hlasovať za svoj najobľúbenejší projekt v súťaži REGIOSTARS 2019.

Víťazné projekty v 5 súťažných kategóriách, ako aj projekt s najväčšou celkovou podporou oznámime počas slávnostného odovzdávania cien REGIOSTARS 2019, ktoré sa uskutoční 9. októbra v konferenčnom centre SQUARE v Bruseli (od 20.00 h).

Ďalšie správy

Kliknite na hlasovacie tlačidlo a podporte niektorého z 24 finalistov v súťaži REGIOSTARS!

Projekt s najväčšou podporou vyhrá cenu verejnosti. Hlasovanie je otvorené od 9. júla do polnoci 9. septembra.
Prečítajte si ďalšie informácie o cene verejnosti.Kategórie 1 - podpora digitálnej premeny

Energy Cells GR  
Digital Library Librarium  
Connect Innovation  
Open data in the Stockholm region  


Kategórie 2 - prepojenie zelenej, modrej a sivej infraštruktúry

Los_Dama!  
CobBauge  
Le réseau de chaleur Amiens Energies  
Capture  
Ecomare  


Kategórie 3 - boj proti nerovnosti a chudobe

EUMINT  
WISE Project  
Jacob@Ccess  
Prevention of homelessness  
Good support  


Kategórie 4 - budovanie miest odolných voči zmenám klímy

CityWalk  
Climate Active Neighbourhoods (CAN)  
Ranta  
Living Labs Brussels Retrofit  
R-Sol-E  


Kategórie 5 - modernizácia zdravotníckych služieb

eMen  
Cross border Community Paramedic Project  
Oulu Sote Labs  
Effic’Asthme  
Orsi Academy  

Európska komisia udeľuje tieto ocenenia každoročne projektom financovaným EÚ, ktoré preukazujú excelentnosť a nové prístupy v rámci regionálneho rozvoja. Zúčastnené projekty sú stredobodom pozornosti komunikačných aktivít na európskej úrovni s cieľom inšpirovať ostatné regióny a projektových manažérov v celej Európe.

Tematické zameranie

Ocenenia REGIOSTARS sa udeľujú projektom v piatich tematických kategóriách (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, mestský rozmer a téma roka).

V roku 2019 sa ocenenia REGIOSTARS zameriavajú na päť oblastí, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť regionálnej politiky EÚ:

  • podpora digitálnej premeny;
  • prepojenie zelenej, modrej a sivej infraštruktúry;
  • boj proti nerovnosti a chudobe;
  • budovanie miest odolných voči zmenám klímy;
  • modernizácia zdravotníckych služieb.

Predložené prihlášky projektov zhodnotia vysoko odborní akademickí pracovníci, ktorí aj vymenujú víťazov.

Okrem toho vyberie svojho víťaza aj verejnosť prostredníctvom verejného online hlasovania a jednému projektu bude udelená cena verejnosti.

Ďalšie podrobnosti o kategóriách ocenení nájdete v príručke pre súťažiacich PDF en.

Ako sa môžete prihlásiť?

V príručke pre súťažiacich nájdete všetky informácie potrebné na to, aby ste svoj projekt doviedli až na stupeň víťazov. Okrem podrobného opisu kategórií tohtoročného ocenenia, podmienok oprávnenosti a kritérií na udelenie ocenenia príručka obsahuje aj praktické rady, ktoré vás prevedú celým postupom. 

Prihlasovacia platforma online bude otvorená od 19. februára do 9. mája 2019.

Víťazi v piatich kategóriách a víťaz ceny verejnosti si prevezmú svoje zaslúžené ocenenia na slávnostnom odovzdávaní ocenení REGIOSTARS, ktoré sa uskutoční v októbri 2019 v Bruseli.

Tento rok bolo do súťaže REGIOSTARS 2019 predložených 199 prihlášok. V tejto výročnej súťaži sa odmeňuje excelentnosť a nové prístupy k regionálnemu rozvoju. Tento rok vám hrdo predstavujeme všetky prihlášky. 
Podrobné informácie o súťaži nájdete v príručke pre súťažiacich
Podporte svoj obľúbený projekt ešte dnes! Dajte porote vedieť, ktorý projekt sa vám najviac páči, a pošlite svojich favoritov na výlet do Bruselu na slávnostné udeľovanie ocenení REGIOSTARS 2019, ktoré sa uskutoční 9. októbra. Nezávislá porota vyberie v každej kategórii 5 finalistov, ktorí budú oznámení 9. júla. Finalistom, ktorí súťažia o cenu verejnosti REGIOSTARS 2019, sa prirátajú aj hlasy udelené po tomto dátume.
Ak chcete bližšie spoznať projekty, zvoľte si kategóriu, ktorá vás zaujíma.

Archívy