Premena odpadového textilu na inovatívne ekologické výrobky

Stavba zariadenia na recykláciu v Krajnom na západe Slovenska slúži na premenu nepotrebného a odpadového textilu na inovatívne ekologické výrobky so širokým rozsahom využitia v sektore výstavby a dopravy. Vďaka investícii z Kohézneho fondu EÚ mohla spoločnosť PR Krajné rozšíriť a upraviť svoje výrobné zariadenia a vyvinúť výrobné linky.

Ďalšie nástroje

 
A STERED green roof with solar panels ©Ing. Juraj Plesník 2018 A STERED green roof with solar panels ©Ing. Juraj Plesník 2018

" Vyvinuli sme jedinečnú technológiu na spracovanie odpadového syntetického technického textilu pochádzajúceho najmä z automobilového priemyslu. Recyklácia a vývoj nových výrobkov majú pozitívny vplyv na životné prostredie, pretože nám pomáhajú šetriť základné neobnoviteľné suroviny. Vďaka investícii EÚ sa nám podarilo dosiahnuť naše ciele. "

Juraj Plesník, výkonný riaditeľ, PR Krajné, s.r.o

Pomocou vlastnej patentovanej technológie s názvom STERED spoločnosť recykluje syntetické tkaniny, napríklad koberce a čalúnenie z vozidiel po skončení životnosti a odrezkov, ktoré vznikli pri výrobe nových áut, ako aj drvinu z recyklovaných starých pneumatík. Syntetické tkaniny sú pri výrobe interiérov vozidiel nenahraditeľné, pretože sú odolné proti vlhkosti, opotrebeniu a majú nízku horľavosť. Z dôvodu ich odolnosti bolo však odjakživa veľmi zložité recyklovať a opätovne používať tento materiál. Zvyčajne teda končí na skládkach odpadu a trvá dlho, kým sa rozloží. Výrobná linka STERED je prvá linka tohto druhu na spracovanie syntetického materiálu a výrobu nových výrobkov. Stavebné prvky STERED majú vlastnosti zvukovej a tepelnej izolácie a dokážu zachytávať vodu.

Vegetačné strechy

Vďaka schopnosti zachytávať vodu a odolávať poveternostným podmienkam vo všetkých ročných obdobiach sú prvky STERED ideálne na použitie ako základ tzv. vegetačných striech, na ktorých sa dá pestovať tráva a iné rastliny. Vegetačné strechy poskytujú vynikajúcu izoláciu a pomáhajú šetriť náklady na energie. Spoločnosť sa v súčasnosti venuje aj kombinácii vegetačných striech s fotovoltickými panelmi.

Výrobok STERED sa vďaka kombinácii zachytávania vody a vlastností potláčania hluku používa aj pri stavbe nových električkových tratí. Takéto časti „zelených tratí“ vylepšujú kvalitu mestského prostredia absorpciou dažďovej vody a jej následným pomalým uvoľňovaním prostredníctvom vyparovania. Vzduch sa tak ochladzuje a zvlhčuje, čím sa pre miestnych obyvateľov znižuje hluk aj prašnosť prostredia.

Medzi ďalšie oblasti použitia výrobku STERED patrí stavba protihlukových zábran v rámci cestnej a železničnej infraštruktúry.

Zvýšený dopyt

Zariadenie začalo recyklovať materiál v roku 2012 a do roku 2017 spracovalo viac ako 1 780 ton textílií pre automobilový priemysel. Dopyt po konečných výrobkoch spoločnosti narastá. V roku 2018 zrecyklujú 700 ton materiálu a v roku 2019 sa objem zvýši na približne 1 750 ton.

Vďaka podielu investícií z EÚ mohla v roku 2018 spoločnosť PR Krajné zamestnať 41 ľudí. Pri rozšírení závodu v roku 2019 by malo vzniknúť ďalších 25 pracovných miest. Príspevky z Kohézneho fondu EÚ doplnili financie zo súkromných zdrojov, ktoré boli použité na výskum a vývoj, certifikáciu výrobkov, ako aj náklady na vývoj a prevádzkové náklady.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „Recyklácia syntetických tkanín – Stered, Krajné“ dosahuje 4 483 291 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispieva sumou 1 905 399 EUR v rámci operačného programu „Životné prostredie“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013. Investícia spadá do priority „Odpadové hospodárstvo“.

 

Termín návrhu

22/06/2018