Úsek rýchlostnej cesty Košice – Milhost’ zlepší dopravné spojenia v regióne

Výstavba úseku rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť prispeje k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry na Slovensku tým, že zaistí bezpečné prepojenie prostredníctvom rýchlostnej cesty s vysokou kapacitou a ponúkne najvyššiu úroveň pohodlia a kvalitnú dopravnú trasu.

Ďalšie nástroje

 

Nová rýchlostná cesta je dôležitou súčasťou dopravnej infraštruktúry na Slovensku a v rámci národnej siete diaľnic a rýchlostných ciest nesie označenie R4. Z tohto projektu nebudú mať úžitok len obyvatelia regiónov Košice a Miškovec, ale aj zahraniční používatelia tranzitného koridoru.

Transeurópska dopravná sieť

Úsek rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť sa na križovatke Košice Juh spája s existujúcou dopravnou sieťou I/68 a napojí sa tu na plánovanú rýchlostnú cestu R2. Znamená to, že rýchlostná cesta je pripojená k ceste I/68 pri hraničnom priechode Milhosť/Tornyosnémeti do Maďarska.

Rýchlostná cesta sa na úseku cesty R2 Košice Šaca – Košické Olšany pripája k multimodálnemu dopravnému koridoru V a k jeho vetve Va na Slovensku na trase Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Táto trasa je v podstate súčasťou transeurópskej dopravnej siete známej ako program TEN-T.

Miestne pripojenia

Okrem vybudovania úseku Košice – Milhosť v dĺžke 14,175  km na ceste R4 projekt zahŕňa aj výstavbu dvoch mimoúrovňových križovatiek a 14  mostov. Križovatka Košice Juh spája rýchlostnú cestu R4 s existujúcou cestou I/68 a vznikajúcou rýchlostnou cestou R2. Druhá križovatka pri obci Kechnec spája rýchlostnú cestu s cestou 3. triedy k priemyselnému parku Kechnec medzi obcami Kechnec a Perín Chym. Na ceste R4 bude približne šesť mostov, jeden most bude na ceste I/68, dva mosty na cestách nižšej triedy a 5 mostov na prístupových a poľných cestách.


Celkové investície a financovanie z EÚ

Celkové investície vynaložené na projektR4 Košice – Milhosť sú vo výške 90  262  451  EUR, z ktorých 42  757  774  EUR je príspevok z Kohézneho fondu EÚ v rámci operačného programu Doprava na programové obdobie na roky 2007 až 2013. Tento projekt je súčasťou prioritnej osi Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty prvej triedy).


Termín návrhu

27/11/2014