Návrat včelárstva do centra vidieckeho života v Maďarsku a na Slovensku

Včely sú nevyhnutné na opeľovanie rastlín a zohrávajú dôležitú rolu pri zachovávaní prírodných ekosystémov a podpore poľnohospodárstva. Lesy sú jedným z ich hlavných biotopov a včelárstvo je už tradične ústrednou súčasťou lesníckych prác. Strata biodiverzity, zmeny lesníckych postupov a choroby spôsobili zníženie počtu včiel a oslabenie tradície ich chovu. Cieľom včelárskeho projektu maďarsko-slovenských lesníkov (Lesníci pre včely) je obnoviť túto tradíciu prostredníctvom vybudovania modelových úľov, múzea včelárstva, vzdelávacích zariadení a závodov na spracovanie včelích produktov.

Ďalšie nástroje

 
The apiary at Žikava set up under the Foresters and Bees project ©František Král The apiary at Žikava set up under the Foresters and Bees project ©František Král

" Cieľom tohto projektu je oživiť tradíciu včelárstva, obnoviť pozitívne vplyvy včelstiev na vidieku a propagovať tradíciu včelárstva. V neposlednom rade bude pozitívne vplývať na mladých ľudí a vzbudí ich záujem o včelárstvo. "

František Král, LESY Slovenskej republiky – slovenský štátny lesnícky podnik

V Maďarsku aj na Slovensku boli vytvorené včelie pastvy a na ich údržbu boli zakúpené traktory. V maďarskom meste Vértestolna a slovenskom meste Topoľčianky sa vytvárajú vzdelávacie kurzy o včelárstve pre deti aj dospelých.

V slovenskej obci Žikava bola založená včelnica pre 120 včelích rodín a v Topoľčiankach vznikol aj skanzen včelárstva. V mestách Topoľčianky a Vértestolna vznikajú závody na spracovanie medu a vosku. V rámci projektu boli zorganizované podujatia zahŕňajúce prednášky a prezentácie v teréne pre profesionálnych včelárov.

Všeobecný pokles

V minulosti chovali maďarskí a slovenskí lesníci včely v čistom, prirodzenom prostredí. Do roku 1991 žilo v lesoch v okolí mesta Topoľčianky približne 170 včelích rodín, no potom zažil chov včiel útlm. Má to negatívny vplyv na výrobu a spracovanie včelích produktov vrátane medu, vosku a prírodných liečivých prípravkov, ako aj na iné vidiecke tradície. Pokles chovu včiel sa netýka len Maďarska a Slovenska, keďže európski výrobcovia medu dokážu momentálne pokryť len 60 % dopytu na kontinente.

Maďarský lesnícky podnik Vértesi Erdő Zrt., ktorý je hlavný partner projektu, si vzhľadom na túto situáciu uvedomil potenciál včelárstva a obnovil v roku 2013 svoju včelnicu. Dnes žije na pastvách, ktoré majú priaznivé podmienky na výrobu vysokokvalitného medu, takmer 100 včelích rodín.

Prínosy pre životné prostredie

Cieľom projektu Lesníci pre včely je obnoviť využívanie prínosov včiel pre životné prostredie a poľnohospodárstvo. Okrem toho dochádza vďaka obnovovaniu tradičných vidieckych postupov a produktov k prepojeniu prírody a kultúrneho dedičstva.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o význame včiel a propagovať včelárstvo medzi miestnymi obyvateľmi, najmä medzi mladými ľuďmi. Praktické semináre, prednášky pre deti, prezentácie pre dospelých a ďalšie verejné podujatia organizované v priestoroch projektu Lesníci pre včely zvýšia povedomie o kultúrnych, historických, prírodných a vedeckých aspektoch včelárstva a podporia udržateľný turizmus a miestne hospodárstvo.

Včelie pastvy a modelové včelie úle umožnia návštevníkom pozorovať včely a prácu profesionálnych včelárov a v spracovateľských závodoch a skanzene sa môžu dozvedieť, ako sa vyrábajú jednotlivé produkty. Obnova biotopov s plochou 97,6 hektárov pomôže zlepšiť stav prirodzeného životného prostredia, posilniť biodiverzitu a prispieť k rozvoju vidieka.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ 

Celková investícia na projekt „MAĎARSKÍ A SLOVENSKÍ LESNÍCI PRE VČELY – včelársky projekt maďarsko-slovenských lesníkov“ dosahuje 1 093 136 EUR, pričom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ sa prispieva sumou 929 165 EUR v rámci programu spolupráce „Interreg V-A – Slovensko – Maďarsko“. Investícia spadá pod prioritu „Príroda a kultúra“.

 

Termín návrhu

10/05/2019