Panorama 36 - Zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast - Piata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti

Ďalšie nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2010

Vďaka stratégii Európa 2020 sa EÚ dnes môže chváliť dlhodobou víziou pre svoje sociálne trhové hospodárstvo. Cieľom stratégie prijatej v júni 2010 na ďalších desať rokov je pomôcť Európe úspešne sa vymaniť z hospodárskej krízy a zároveň zabezpečiť, aby členské štáty nastúpili na cestu udržateľného rastu, ktorá prinesie prosperitu a sociálny pokrok na nadchádzajúce roky.

Publications