Európske Štrukturálne a Investičné Fondy - Slovensko

Ďalšie nástroje

 
Available languages : English Slovak
Period : 2014-2020
Date : 19/05/2016

Pre Slovensko bolo na obdobie rokov 2014 – 2020 prostredníctvom deviatich národných a regionálnych programov vyčlenených z EŠIF 15,32 miliardy eur. S národným príspevkom vo výške 4,72 miliardy eur má Slovensko celkový rozpočet vo výške 20 miliárd eur, ktoré majú byť investované do rôznych oblastí od vytvárania pracovných miest a rastu cez podporu udržateľnej dopravy až po ochranu životného prostredia a investície do výskumu a inovácií.

Publications