Acțiune de modernizare a unor unități școlare de învățământ special din județul Iași

Patru unități școlare, cu un efectiv total de 1 370 de elevi cu handicap, beneficiază de îmbunătățirea semnificativă a facilităților și condițiilor de învățare.

Alte instrumente

 
Activitate cu o hartă în Braille, Colegiul Tehnic „Ioan Holban”, Iași. ©ADR Nord-Est Activitate cu o hartă în Braille, Colegiul Tehnic „Ioan Holban”, Iași. ©ADR Nord-Est

" Proiectul a soluționat problema dotării – în clase, în internat, pentru nevoile speciale ale copiilor. Au fost momente emoționate, când vedeam bucuria elevilor în momentul descoperirii schimbărilor. Viața școlară, precum și interacțiunea socială sunt și așa destul de dificile pentru ei, prin urmare sper din tot sufletul că acest proiect a reușit să le ofere un oarecare sprijin, un oarecare ajutor și o șansă pentru viitor. "

Laura Păstrăvanu, director executiv al Direcției de Proiecte și Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Județean Iași, manager de proiect

Obiectivul principal al acestui proiect a fost acela de a pune la dispoziție cadrul necesar în vederea asigurării unui standard european de educație în școlile speciale din județul Iași. În speță, patru școli care aparțin de sistemul public, situate în municipiile Iași și Târgu Frumos au fost reabilitate, modernizate și dotate.

În cadrul Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” au fost reabilitate două corpuri școlare, curtea școlii și terenul de sport. La Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, lucrările s-au axat pe reabilitarea clădirii principale, a atelierelor de formare practică, a terenului de sport și a spațiilor exterioare. În cazul Colegiului Tehnic „Ioan Holban” au fost reabilitate corpul principal, sala de gimnastică și sala de festivități, concomitent cu instalarea unui lift și a unei piscine adaptate persoanelor cu deficiențe locomotorii. În cadrul Liceului Special „Moldova”, lucrările de reabilitare au vizat două corpuri școlare, spațiul de cazare și cantina.

O scădere semnificativă a numărului de persoane excluse

Unul dintre rezultatele preconizate ale acestui proiect este acela că aproximativ 40 % dintre elevii cu nevoi speciale din regiune beneficiază în prezent de condiții moderne de învățare. Totodată, proiectul reduce în mod semnificativ gradul de excluziune al persoanelor cu deficiențe fizice, mintale, locomotorii, de vedere sau conexe, punând la dispoziția a peste 1 370 de copii condiții moderne de învățământ și facilitând accesul acestora la educație. De asemenea, aceste spații au putut găzdui evenimente regionale și naționale, cum ar fi olimpiadele persoanelor cu handicap.

Recunoașterea bunelor practici

În iunie 2013, proiectul a fost prezentat părților interesate de la nivel regional drept un exemplu de bune practici în cadrul conferinței regionale Nord-Est. Întâlnirile periodice în care s-a discutat pe marginea investițiilor necesare în fiecare școală, a strategiei de implementare și a altor probleme legate de acest proiect au condus la o colaborare excelentă. Toți partenerii au fost intens implicați în elaborarea și implementarea de noi idei de proiect, motivați fiind de ambiția de a aduce îmbunătățiri majore învățământului special.

Pe termen lung, acest proiect va contribui la scăderea ratei șomajului în rândul persoanelor cu handicap, asigurându-le competențele necesare pentru un trai autonom, precum și calificări profesionale certificate. În plus, acesta va contribui la reducerea presiunii exercitate asupra serviciilor sociale în sensul furnizării de asistență.

Investiții totale și finanțare UE

Investițiile totale în proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor speciale din județul Iași” se ridică la 7 255 071 EUR, contribuția din Fondul european de dezvoltare regională fiind de 4 761 105 EUR prin Programul Operațional „Regional” pentru perioada de programare 2007-2013.

Data proiectului

27/01/2016