Fondul European de Dezvoltare Regională

FEDR urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia.

FEDR îşi concentrează investiţiile asupra mai multor domenii prioritare cheie. Această abordare este cunoscută sub denumirea de "concentrare tematică":

  • Inovare şi cercetare;
  • Agenda digitală;
  • Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
  • Economie cu emisii reduse de carbon.

Resursele FEDR alocate acestor priorităţi depind de categoria regiunii.

  • În regiunile mai dezvoltate, cel puţin 80% din fonduri trebuie să se concentreze pe cel puţin două dintre aceste priorităţi;
  • În regiunile de tranziţie, concentrarea este de 60% din fonduri;
  • Concentrarea este de 50% în regiunile mai puţin dezvoltate.

În plus, unele resurse FEDR trebuie să fie canalizate în mod specific spre proiectele legate de o economie cu emisii reduse de carbon:

  • Regiunile mai dezvoltate: 20%;
  • Regiunile de tranziţie: 15%; şi
  • Regiunile mai puţin dezvoltate: 12%.

Cooperarea teritorială europeană

În cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, cel puţin 80% din fonduri se vor concentra asupra celor patru domenii prioritare menţionate mai sus.

Caracteristici teritoriale specifice

FEDR acordă, de asemenea, o atenţie deosebită caracteristicilor teritoriale specifice. Acţiunile FEDR vizează reducerea problemelor economice, de mediu şi sociale în zonele urbane, punându-se un accent special pe dezvoltarea urbană durabilă. Cel puţin 5% din resursele FEDR sunt rezervate pentru acest sector, prin intermediul "acţiunilor integrate" gestionate de oraşe.

Zonele dezavantajate în mod natural din punct de vedere geografic (zone izolate, muntoase sau slab populate) beneficiază de tratament special. În cele din urmă, zonele ultraperiferice beneficiază, de asemenea, de asistenţă specifică de la FEDR pentru abordarea potenţialelor dezavantaje cauzate de gradul de izolare a acestora.