Fondul de Coeziune

Fondul de coeziune este destinat statelor membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Acesta vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile.

Alte instrumente

 

În prezent, se supune aceloraşi norme de programare, de gestionare şi de monitorizare ca şi FEDR şi FSE, prin intermediul Regulamentului de stabilire a unor dispoziţii comune.

În perioada 2007 - 2013, Fondul de coeziune vizează Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia şi Slovenia.

Fondul de coeziune pune la dispoziţie o sumă totală de 63.4 de miliarde de euro pentru activităţi din următoarele categorii:

  • reţele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european, astfel cum au fost identificate de UE. Fondul de coeziune va sprijini proiectele de infrastructură din cadrul Facilităţii "Conectarea Europei";
  • mediu: în acest domeniu, Fondul de coeziune poate sprijini, de asemenea, proiecte legate de energie şi de transport, atât timp cât acestea aduc beneficii vizibile mediului înconjurător în ceea ce priveşte eficienţa energetică, utilizarea surselor de energie regenerabilă, dezvoltarea transportului feroviar, susţinerea intermodalităţii, consolidarea transportului public etc.

Asistenţa financiară acordată de Fondul de coeziune poate fi suspendată printr-o decizie a Consiliului (aprobată prin majoritate calificată) în cazul în care un stat membru prezintă un deficit public excesiv sau în cazul în care nu a remediat problema sau nu a luat măsurile corespunzătoare în acest sens.