Program Operational Capital Uman

România

Alte instrumente

 

Programme description

Noul program reprezintă o sursă importantă de investiții pentru ocuparea forței de muncă, educație, lupta împotriva sărăciei și sprijinirea serviciilor sociale

Programul operațional (PO) „Capital uman” pentru perioada 2014-2020, derulat în România cu sprijinul Fondului social european, descrie prioritățile și obiectivele unor investiții de aproximativ 5 miliarde EUR (dintre care 4,3 miliarde EUR din bugetul UE) menite să ajute românii, inclusiv tinerii, să își găsească un loc de muncă și să își dezvolte cunoștințele și competențele, contribuind astfel la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale și susținând perfecționarea serviciilor sociale și a instituțiilor de pe piața muncii. Se acordă o atenție deosebită tineretului, minorității rome și populației rurale.

România se confruntă cu provocări semnificative pe piața muncii, în ceea ce privește atât ocuparea, cât și sărăcia. Acest PO se concentrează asupra priorităților identificate pentru România și va reprezenta o sursă importantă de investiții privind ocuparea forței de muncă, educația, combaterea sărăciei sau sprijinirea serviciilor sociale.

Programul are șapte priorități, sumele alocate de UE fiind cele de mai jos:

Prioritățile 1 și 2 sunt dedicate punerii în aplicare a Garanției pentru tineret în România, fiind disponibile 211 milioane EUR pentru regiunile eligibile în cadrul inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) și 362 de milioane EUR pentru restul țării. Aceste măsuri vor fi adaptate la profilurile tinerilor care nu au un loc de muncă și nu sunt integrați într-un sistem de învățământ sau de formare (NEET). Acestea pot cuprinde consiliere, orientare, formare, asistență pentru înființarea de companii și sprijin pentru mobilitate, precum și stimulente acordate angajatorilor pentru a crea locuri de muncă, programe de ucenicii etc.

Prioritatea 3, „Locuri de muncă pentru toți”, are alocate 1,1 miliarde EUR din partea UE. Aceasta va sprijini accesul pe piața muncii, vizând șomerii și persoanele inactive, șomerii pe termen lung, lucrătorii mai în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele cu un nivel de educație mai scăzut. Se va avea în vedere dezvoltarea competențelor acestora, facilitându-le recunoașterea calificărilor sau a experienței, sprijinind mobilitatea forței de muncă între diferite regiuni din România și ajutând participanții să găsească un loc de muncă sau să înființeze microîntreprinderi și IMM-uri, printre altele.

Prioritatea 4, cu 940 de milioane EUR, vizează promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei. Măsurile integrate vor facilita accesul pe piața muncii pentru persoanele defavorizate, inclusiv pentru romi, dezvoltându-le competențele și susținând antreprenoriatul și întreprinderile sociale, printre alte acțiuni. Vor beneficia de sprijin mai multe grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele fără adăpost, cele care suferă de dependență, victimele violenței domestice sau ale traficului de ființe umane, deținuții sau foștii condamnați, persoanele vârstnice și cele cu dizabilități. De asemenea, se va oferi sprijin specific pentru serviciile sociale, precum asistența socială, serviciile de sănătate și de îngrijire, inclusiv pentru așa-numita „dezinstituționalizare” (asistență oferită grupurilor care necesită îngrijire, pentru ca acestea să poată trăi mai independent în loc să fie internate în diferite instituții).

Prioritatea 5, cu 201 milioane EUR, susține dezvoltarea locală ca responsabilitate a comunităților. Aceasta acoperă zonele urbane (orașe cu peste 20 000 de locuitori), concentrându-se asupra comunităților defavorizate. Astfel, prioritatea va veni în completarea sprijinului de care beneficiază zonele rurale și orașele mai mici în cadrul programului de dezvoltare rurală.

Prioritatea 6, educație și competențe, va cuprinde investiții de 1,2 miliarde EUR pentru a susține a doua șansă la educație acordată tinerilor NEET, a reduce abandonul școlar timpuriu, a spori accesibilitatea și calitatea învățământului superior, a susține uceniciile, stagiile și învățarea pe tot parcursul vieții, a perfecționa competențele profesorilor, a susține educația antreprenorială, învățământul vocațional și formarea în general, astfel încât acestea să devină mai relevante pentru cererea de pe piața muncii. Se acordă o atenție deosebită persoanelor defavorizate, cum ar fi romii, persoanele din zone rurale sau cele slab calificate, prin măsuri cum ar fi acordarea de burse.

Prioritatea 7 include suma restul de 258 de milioane EUR pentru asistență tehnică în vederea punerii în aplicare a programului.

Textul programului

Program Operational Capital Uman

Regions

  • Romania
    • Macroregiunea unu
    • Macroregiunea doi
    • Macroregiunea trei
    • Macroregiunea patru

Funds

  • European Social Fund (ESF): 4,292,837,806.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 5,331,291,058.00 €

Total EU contribution: 4,596,057,078.00 €

View the data

CCI number: 2014RO05M9OP001