Nagrody REGIO Stars

REGIOSTARS to nagrody przyznawane w Europie za najbardziej innowacyjne projekty regionalne.

Inne narzędzia

 

Aktualności

W Brukseli ogłoszono zwycięzców corocznego konkursu REGIOSTARS, wyróżniającego wybitne projekty w obszarze polityki spójności. A zwycięzcy to: 

W kategorii „wspieranie transformacji cyfrowej” (kategoria 1) nagroda trafiła do Energy Cells GR, projektu realizowanego w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy Niemcami, Belgią, Francją i Luksemburgiem dotyczącego zrównoważonego zużycia energii oraz innowacyjnej produkcji energii odnawialnej w Wielkim Regionie.

CobBauge, projekt z Francji i Wielkiej Brytanii otrzymał nagrodę w kategorii „łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury” (kategoria 2) za stworzenie materiału budowlanego z wykorzystaniem ziemi i włókien.

Nagroda w kategorii „zwalczanie nierówności i ubóstwa” (kategoria 3) trafiła do Good Support, platformy internetowej z Polski, która umożliwia dostęp mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego do lokalnych usług społecznych.

Climate Active Neighbourhoods (CAN), wspólny projekt Belgii, Francji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii, otrzymał nagrodę w kategorii 4 „budowanie miast odpornych na zmianę klimatu”. Promuje on lokalne strategie zwiększania wydajności energetycznej dla gospodarstw domowych na ubogich obszarach miejskich.

W kategorii „modernizacja służby zdrowia” (kategoria 5) nagrodę otrzymało Orsi Academy, centrum szkoleń i wiedzy specjalistycznej z Belgii w dziedzinie nowych technik wykorzystywanych w małoinwazyjnych operacjach oraz chirurgii robotycznej.

Nagrodę publiczności otrzymał projekt CityWalk z programu Interreg Programme Danube, który pomaga miastom regionu Dunaju stać się bardziej przyjaznymi dla pieszych.

Nagrody REGIO Stars

Do 9 września można było głosować na ulubiony projekt REGIOSTARS 2019.

Podczas ceremonii wręczenia nagród REGIOSTARS 2019 ogłosimy zwycięzców w pięciu kategoriach oraz nagrodę publiczności (9 października o godz. 20:00 w centrum SQUARE w Brukseli).

Od dnia 9 lipca każdy może zagłosować na jednego spośród 24 finalistów konkursu RegioStars wybranych przez jury. W konkursie RegioStars 2019 wyróżnione zostaną najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty realizowane w ramach polityki spójności w pięciu kategoriach: 1) wspieranie transformacji cyfrowej; 2) zapewnienie obszarom zielonym i rzekom miejsca w krajobrazie miejskim; 3) zwalczanie nierówności i ubóstwa; 4) budowanie miast odpornych na zmianę klimatu i 5) modernizacja służby zdrowia.

Zwycięzców we wszystkich pięciu kategoriach ogłosimy w dniu 9 października podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019.

RegioStars Awards 2019

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy.

Kategorie tematyczne

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku.

Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia przyszłości unijnej polityki regionalnej:

 • wspieranie transformacji cyfrowej,
 • łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury,
 • zwalczanie nierówności i ubóstwa,
 • budowanie miast odpornych na zmianę klimatu,
 • modernizacja służby zdrowia.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich, których zadaniem będzie ogłoszenie zwycięzców.

Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt za pośrednictwem internetu. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Więcej szczegółów na temat kategorii konkursowych można znaleźć w Poradniku dla uczestników.

Jak zgłosić projekt?

W Poradniku dla uczestników znajdują się wszystkie niezbędne informacje i wskazówki, dzięki którym właśnie Twój projekt może zwyciężyć. Poradnik zawiera nie tylko szczegółowy opis tegorocznych kategorii konkursowych oraz kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, ale również praktyczny przewodnik, który pomoże każdemu uczestnikowi przejść przez wszystkie etapy konkursu.

Nabór zgłoszeń za pośrednictwem platformy internetowej rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 9 maja 2019 r. 

W październiku 2019 r. w Brukseli odbędzie się uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności.

Od dziś każdy może oddać głos na wybrany przez siebie projekt spośród 21 tegorocznych finalistów konkursu RegioStars 2018. Projekt o największej liczbie głosów otrzyma nagrodę publiczności.

W konkursie RegioStars 2018 wyróżnione zostaną najznakomitsze projekty w dziedzinie polityki spójności, realizowane w pięciu kategoriach: wspieranie transformacji przemysłowej; promowanie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla; tworzenie lepszego dostępu do udoskonalonych usług publicznych; sprostanie wyzwaniom związanym z migracją w długiej perspektywie; oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu komentuje: „Każdego roku uczestnicy konkursu RegioStars zawieszają poprzeczkę coraz wyżej, a jednocześnie pokazują, w jaki sposób można wykorzystać pełny potencjał funduszy UE. Z niecierpliwością czekam na moment, w którym osobiście poznam utalentowanych twórców tych 21 znakomitych projektów”.

Konkurs RegioStars organizowany jest co roku, aby wybrać najlepsze projekty w dziedzinie polityki spójności. Zwycięzców we wszystkich pięciu kategoriach ogłosimy 9 października podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2018.

Ogłosiliśmy dziś listę finalistów RegioStars 2017, corocznego konkursu, w którym wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych funduszy spójności. 

Niezależne jury konkursu, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija, wybrało 24 finalistów spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską. 

24 finalistów pochodzi z regionów i miast z 20 państw członkowskich oraz jednego kraju sąsiadującego: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Wielu finalistów stara się rozwiązywać wspólne problemy poprzez transgraniczną współpracę.

W konkursie wyróżnia się pięć kategorii: 

 • Kategoria 1 Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP
 • Kategoria 2 Unia energetyczna: zmiany klimatyczne
 • Kategoria 3 Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo
 • Kategoria 4 Edukacja i szkolenia
 • Kategoria 5 CityStar: miasta przechodzące na technologię cyfrową

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni we wtorek, 10 października, w Brukseli podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars.

Dodatkowe informacje

Nagrody RegioStars wyróżniają dobre praktyki w dziedzinie rozwoju regionalnego oraz oryginalne i innowacyjne projekty, które są interesujące i inspirujące dla innych regionów. 

Uważasz, że Twój projekt zasługuje na rozgłos i nagrodę? Aplikuj!

Nagrody w 2017 r. przyznawane będą w następujących kategoriach:

 1. Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP
 2. Unia energetyczna: działania w dziedzinie klimatu
 3. Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo
 4. Edukacja i szkolenia
 5. CityStars: miasta przechodzące na technologię cyfrową 

Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród RegioStars odbędzie się we wtorek, 10 października 2017 r., podczas Europejskiego tygodnia regionów i miast.

Regiostars Awards

Media społecznościowe

@EU_Regional #Regiostars

Europejski Tydzień Regionów i Miast #EURegionsWeek

Poprawa postrzegania przejrzystości w wykorzystaniu funduszy unijnych przez społeczeństwo była głównym celem litewskiego projektu Jonvabaliai (Świetliki).

Projekt skupiał się głównie na interaktywnej stronie internetowej oraz mapie przedstawiającej projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Kierownicy projektów mogli dobrowolnie przekazywać informacje dotyczące ich projektów, takie jak: wyniki, ceny, procedury zamówień publicznych, akcjonariusze, środki antykorupcyjne, zarządzanie środkami finansowymi i wiele innych. Im więcej informacji było podanych do wiadomości publicznej, tym więcej „świetlików przejrzystości” zdobywał dany projekt.

Od września 2014 r. ponad 630 kierowników projektów dołączyło do inicjatywy. Było to poprzedzone przeprowadzeniem szeregu akcji zachęcających do udziału w projekcie, takich jak kampanie reklamowe, konkurs dla gmin, możliwość użycia elementów identyfikacji wizualnej projektu, propozycja uczestnictwa w dniach otwartych projektu, stworzenie znaków drogowych zapraszających ludzi do zapoznania się z projektem, jak również program telewizyjny poświęcony projektowi „Świetliki”.

Stronę projektu odwiedziło 35 500 osób, co dało 140 000 wyświetleń. W wyniku projektu procent obywateli uznających poziom przejrzystości przydzielania funduszy unijnych za wysoki lub raczej wysoki wzrósł z 28 do 50%. 9%.

Projekt Jonvabaliai (Świetliki) został nagrodzony w konkursie RegioStars 2016 w kategorii „Skuteczne zarządzanie”.

Więcej informacji o projekcie 
Strona internetowa — Inicjatywa na rzecz przejrzystości Jonvabaliai (Świetliki) 
Nagrody Regiostars 2016

Close

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy.

Kategorie tematyczne

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku.

Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia przyszłości unijnej polityki regionalnej:

 • Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym dla ekologicznej Europy
 • Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy
 • Zaangażowanie obywateli na rzecz europejskich miast opartych na zasadzie spójności
 • Wzmocnienie pozycji młodzieży na rzecz współpracy ponad granicami – 30 lat INTERREG

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich, których zadaniem będzie ogłoszenie zwycięzców.

Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt za pośrednictwem internetu. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Więcej szczegółów na temat kategorii konkursowych można znaleźć w  Poradniku dla uczestników PDF en. Clarification endorsement letter PDF en

Jak zgłosić projekt?

W Poradniku dla uczestników znajdują się wszystkie niezbędne informacje i wskazówki, dzięki którym właśnie Twój projekt może zwyciężyć. Poradnik zawiera nie tylko szczegółowy opis tegorocznych kategorii konkursowych oraz kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, ale również praktyczny przewodnik, który pomoże każdemu uczestnikowi przejść przez wszystkie etapy konkursu.

Nabór zgłoszeń za pośrednictwem platformy internetowej rozpocznie się 2 Marsz i potrwa do 9 maja 2020 r.

W październiku 2020 r. w Brukseli odbędzie się uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności.

Do konkursu REGIOSTARS 2020 zgłoszono 206 projektów!

Zachęcamy do udziału w głosowaniu na najlepszy projekt: https://regiostarsawards.eu

Jury wybierze do pięciu projektów, które wejdą do finału w każdej z kategorii. Wyniki ogłosimy 9 lipca. Głosy oddane na finalistów po tej dacie będą nadal liczone, aby wyłonić laureata nagrody publiczności.

Niezależne jury wybrało 25 finalistów, 5 na każdą kategorię nagrody RegioStars Award 2020.

Od dzisiaj do 15 września nagroda publiczności jest otwarta na platformie konkursu: www.regiostarsaward.eu.
Poniżej znajduje się lista 25 finalistów, z których 5 dla każdej kategorii (kompletne karty projektów zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach na stronie Inforegio):

Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy

 • Smart Solar Charging Region Utrecht
 • HyTrEc2- Hydrogen Transport Economy for the North Sea Region 2
 • House of Digitalization
 • METAL 3D INNOVATIONS (Me3DI)
 • ESA BIC Portugal- Promoting the space economy and the European Space Agency incubation program in Centro Region

Gospodarka o obiegu zamkniętym dla ekologicznej Europy

 • Take the Cool Food challenge
 • SeRaMCo- Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products
 • Fibrenamics Green
 • EcoDesign Circle
 • Blue Circular Economy

Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy

 • E-SCHOOLS, PILOT PROJECT
 • Museums over the borders
 • CYNIC- Cyber security in Innovation and Business Communication
 • Digital Academies for Inclusive Learning
 • Digital platform for remote training

Zaangażowanie obywateli na rzecz europejskich miast opartych na zasadzie spójności

 • A Jewel in a Poor Neighbourhood
 • Buergerbahnhof-Plagwitz
 • High Five! jugendrechte im quartier
 • SHICC- Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities
 • VilaWATT- INNOVATIVE LOCAL PUBLICPRIVATE-CITIZEN PARTNERSHIP FOR ENERGY GOVERNANCE

Wzmocnienie pozycji młodzieży na rzecz współpracy ponad granicami – 30 lat INTERREG

 • ENERGY@SCHOOL
 • Time is now for change
 • IEER Interreg Europe
 • DEM KLIMA AUF DER SPUR
 • XBIT- CROSS-BORDER IT NETWORK FOR COMPETITIVENESS, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Materiały archiwalne