Droga S8 zapewnia lepsze połączenia wszystkim zmotoryzowanym

Budowa odcinka o długości 9,23 km między Salomeą a Wolicą w centrum Polski przynosi szereg korzyści podróżującym. Nowa dwupasmowa jezdnia zapewnia większy komfort podczas szybkiej jazdy na długich trasach, jednocześnie poprawiając płynność ruchu lokalnego i zwiększając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Inne narzędzia

 

Nowy odcinek pozwala rozwijać prędkości do 100 km/h i wytrzymuje obciążenie do 115 kN/oś. Został też zaprojektowany w taki sposób, by wytrzymać prognozowany wzrost natężenia ruchu. Nowa droga poprawia dostępność infrastruktury transportowej w Polsce i zapewnia lepsze połączenia między sąsiadującymi państwami.

S8 jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Program TEN-T ma na celu poprawę infrastruktury transportowej w całej Europie, by ułatwić ruch osobowy i towarowy między wszystkimi krajami członkowskimi.

Skrócenie czasu podróży

Projekt obejmuje też modernizację liczącego 3,4 kilometra odcinka drogi krajowej nr 7, która łączy się z S8. Po nowej jezdni mogą poruszać się pojazdy o nacisku do 115 kN/oś z prędkością do 70 km/h.

Inne ważne założenia programu:

  • budowa trzech skrzyżowań w miejscowościach Sokołowska, Janki Małe i Paszków;
  • budowa 13 wiaduktów, 4 mostów i 5 kładek;
  • prace modernizacyjne na dwóch drogach krajowych łączących się z S8 – nr 8 i nr 721; oraz
  • budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Projekt obejmuje również budowę 10 przejść i ogrodzeń poprawiających bezpieczeństwo dzikich zwierząt, a także ekranów dźwiękoszczelnych i barierek przeciwodblaskowych.

Szacuje się, że w 2016 r. projekt przyniesie zyski na poziomie 92,8 miliona euro w ruchu osobowym i 24,4 miliona euro w ruchu towarowym dzięki skróceniu czasu podróży. Na odcinku ekspresowym będą pobierane opłaty za przejazd.

Łączna wartość inwestycji i finansowanie ze środków unijnych

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea–Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 z wyłączeniem części miejskiej” wynosi 130 574 602 euro, z czego 108 977 562 euro pochodzi z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” Europejskiego Funduszu Spójności na okres programowania 2007–2013. Prace przeprowadzono w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”.

Data projektu

02/09/2015