Remont katedry w Łowiczu przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i zachowania dziedzictwa kulturowego

Najcenniejszy obiekt architektury sakralnej w Łowiczu odzyskał dawną świetność dzięki przeprowadzeniu remontu kapitalnego i utworzeniu parku wypoczynkowo-rekreacyjnego Błonie. Realizacja tego projektu przyczyniła się do zwiększenia potencjału inwestycyjnego i turystycznego miasta. 

Inne narzędzia

 
Dzięki realizacji projektu w 2012 r. bazylika została wpisana na prestiżową listę Pomniki Historii. © Karol Pruski/diecezja łowicka Dzięki realizacji projektu w 2012 r. bazylika została wpisana na prestiżową listę Pomniki Historii. © Karol Pruski/diecezja łowicka

" Korzyści z realizacji tego projektu są wieloaspektowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej, promocja regionu i poprawa infrastruktury miejskiej. Nie bylibyśmy w stanie zrealizować tych inwestycji bez współfinansowania ze środków UE. "

ojciec Adam Matysiak z diecezji łowickiej

Renesansowo-barokowa bazylika w Łowiczu znana jako „Kolegiata Prymasowska” bardzo często nazywana jest mazowieckim Wawelem. To najcenniejszy zabytek w województwie łódzkim ze względów religijnych i historycznych.

W swej długiej historii, której początki sięgają XI wieku, bazylika była wielokrotnie przebudowywana, zmieniano także dekoracje wewnątrz. W 2008 r. dzięki dofinansowaniu ze środków UE udało się rozpocząć realizację bardzo ambitnego projektu, obejmującego renowację zarówno elewacji, jak i wnętrz obiektu. Podczas prac odkryto wiele cennych detali i ornamentów. 

W ramach atrakcji dla zwiedzających na jednej z wież bazyliki wybudowano platformę widokową. Dzięki zainstalowaniu szybkiej windy piękną panoramę mogą teraz podziwiać także osoby niepełnosprawne. Na terenie kompleksu powstało również centrum konferencyjne. 

Okoliczna infrastruktura

Dziś Kolegiata Prymasowska świeci nowym blaskiem, a jej piękno podkreśla odrestaurowana okolica, a w szczególności nowo powstały park wypoczynkowo-rekreacyjny Błonie. Urocze alejki, place zabaw, skatepark, boisko sportowe i gustowne ławki zachęcają do spędzania tu wolnego czasu. 

Oprócz zwiększenia potencjału inwestycyjnego i turystycznego miasta znacząco poprawiono bezpieczeństwo za sprawą instalacji odpowiedniego oświetlenia i systemu monitoringu.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno–wypoczynkowego w parku Błonie” wyniosła 7 324 627 euro, z czego 5 390 192 euro pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Łódzkie” w okresie programowania 2007–2013. 


Data projektu

09/12/2015