Nowa farma wiatrowa przyspiesza przejście na odnawialne źródła energii

Zainstalowanie dwudziestu czterech nowych turbin wiatrowych w województwie pomorskim to dla regionu znaczący krok w kierunku większego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Inwestycja ta przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego oraz zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii. 

Inne narzędzia

 

W ramach projektu w okolicy wsi Pelplin mają powstać 24 turbiny wiatrowe (każda o mocy 2 MW), których łączna moc wynosi 48 MW. Docelowo mają one rocznie wytwarzać energię o łącznej mocy 109 584 MWh.

Realizacja projektu to nie tylko zakup i postawienie turbin wiatrowych. Obejmuje on także: budowę stacji abonenckiej będącej głównym punktem odbioru (GPO) farmy wiatrowej w Pelplinie; doprowadzenie sieci energetycznej zapewniającej dystrybucję wyprodukowanej energii; połączenie siecią przewodów stacji abonenckiej i głównego punktu odbioru z farmą wiatrową oraz doprowadzenie do niej drogi dojazdowej i prace ziemne.

Ekologiczna energia i nowe miejsca pracy

Projekt ten pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ sektora energetycznego na środowisko naturalne, zwiększyć rolę odnawialnych źródeł energii w polskim bilansie energetycznym, obniżyć emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć zależność od importowanych źródeł energii. Ponadto realizacja projektu wymagała utworzenia dwunastu nowych miejsc pracy. Docelowo zatrudnienie w niej znajdzie jedenastu pracowników.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa farmy wiatrowej w Pelplinie o mocy 48 MW” wynosi 82 525 626 EUR, z czego 10 020 793 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Wydajna i przyjazna środowisku infrastruktura energetyczna”.

Data projektu

10/12/2014