Nowe trolejbusy pomagają w modernizacji transportu publicznego w Lublinie

Dzięki finansowaniu UE Lublin powiększył flotę środków transportu publicznego o 30 nowych trolejbusów oraz zmodernizował powiązaną infrastrukturę. Pomogło to w przekonaniu pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej zamiast samochodów, co pozytywnie wpłynęło na środowisko.

Inne narzędzia

 
Jeden z nowych trolejbusów w Lublinie zakupiony w ramach projektu finansowanego ze środków UE. © Katarzyna Latkowska Jeden z nowych trolejbusów w Lublinie zakupiony w ramach projektu finansowanego ze środków UE. © Katarzyna Latkowska

" Korzystam z transportu publicznego każdego dnia. Wprowadzenie nowego taboru wyraźnie zwiększa komfort podróżowania i przyciąga nowych pasażerów. "

Paweł Kowalczyk, mieszkaniec Lublina

Trolejbusy zakupione w ramach projektu mogą pomieścić 2850 pasażerów. Podstacje trakcyjne na ulicach Garbarskiej, Kraśnickiej i Szczerbowskiego, przekształcające energię elektryczną dostarczaną z sieci energetycznej w napięcie, natężenie prądu i częstotliwość wymaganą do zasilania trolejbusów, również zostały zmodernizowane.

W budynku przy ulicy Szczerbowskiego zainstalowano nowe centrum sterowania podstacjami. Działania promocyjne służyły zaprezentowaniu prac prowadzonych w ramach projektu i ich korzyści dla mieszkańców i środowiska.

Niekorzystny wpływ przestarzałego sprzętu

Długie czasy podróży i niski komfort jazdy, jakie wiązały się ze starą flotą transportową Lublina doprowadziły do zwiększenia liczby osób korzystających z samochodów, co z kolei zwiększyło poziom zatorów drogowych, wypadków, zanieczyszczeń i hałasu. Ponadto urządzenia w podstacjach na ulicach Garbarskiej, Kraśnickiej i Szczerbowskiego były przestarzałe, co podnosiło ryzyko wystąpienia przerw w dostawie prądu skutkujących zatrzymaniem trolejbusów na środku drogi. Mogłoby to powodować opóźnienia, stwarzać zagrożenie dla innych użytkowników drogi, tworzyć dodatkowe zatory drogowe oraz zwiększać poziom hałasu i spalin.

Zanieczyszczenie powietrza na skutek emisji obniżało standard życia mieszkańców. To z kolei spowalniało rozwój gospodarczy i powodowało straty dla gospodarki regionalnej i krajowej.

Przeprowadzone w 2008 r. badanie dotyczące jakości transportu publicznego w Lublinie potwierdziło potrzebę modernizacji taboru i infrastruktury. Pokazało ono, że najważniejszymi aspektami systemu transportu publicznego dla podróżnych są punktualność, częstotliwość i regularność usług, bezpieczeństwo, połączenia bezpośrednie i warunki podróżowania.

Długotrwała niezawodność

W ramach projektu przygotowano niezbędną dokumentację oraz zakupiono nowy sprzęt, który był zgodny z wymaganiami dostawców energii i odpowiednimi przepisami. Montaż sprzętu wymagał przeprowadzenia robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej i na zewnątrz. Nowoczesna technologia zainstalowana w podstacjach powinna zapewniać wystarczającą niezawodność i efektywność energetyczną w celu zagwarantowania niezbędnego zasilania przez co najmniej 35 lat.

Projekt okazał się również sukcesem w zakresie zwiększania konkurencyjności przyjaznego dla środowiska transportu publicznego. Liczba przejazdów środkami transportu publicznego w Lublinie wzrosła z 102,3 mln w 2013 r. do 122,9 mln w 2015 r. W tym samym okresie dane dotyczące wszystkich przejazdów środkami transportu publicznego w Lublinie wynosiły odpowiednio 115,3 mln i 125,4 mln.

Projekt zmniejszył ryzyko odwołania lub opóźnienia przejazdów z powodu awarii lub braku zasilania. Nowoczesne trolejbusy wyposażone w wewnętrzny system monitoringu poprawiają bezpieczeństwo i komfort pasażerów, natomiast niskie podłogi w nowych autobusach zwiększają dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Nowe trolejbusy są nie tylko cichsze, ale i szybsze niż stare, co pozwala na zmniejszenie liczby wykorzystywanych środków transportu publicznego. Szersze stosowanie elektrycznych pojazdów trakcyjnych w transporcie miejskim pozwala na ograniczenie emisji, natomiast nowa technologia poprawia komunikację w obrębie floty.
 

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Renowacja prostownika trakcyjnego i wymiana floty autobusów” wyniosła 14 490 118 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 6 263 745 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Lubelskie” na okres programowania 2007–2013.

Data projektu

25/01/2017