Nowy tabor kolejowy usprawnia transport publiczny w Wielkopolsce

Zakup nowego ekologicznego taboru na potrzeby regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych stanowi krok w kierunku rozwoju ekologicznego transportu miejskiego. Jednocześnie przyczynia się do ożywienia gospodarki lokalnej poprzez zwiększenie mobilności pracowników.

Inne narzędzia

 
Nowy tabor z napędem elektrycznym może rozwijać prędkość do 160 km/h  © Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Nowy tabor z napędem elektrycznym może rozwijać prędkość do 160 km/h © Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

" Dzięki nowemu taborowi kolejowemu znacznie wzrosła jakość transportu publicznego oraz popularność kolei regionalnych. Wiele osób zaczęło podróżować koleją, rezygnując z jazdy samochodem, co przyczynia się do redukcji emisji CO2 i zwiększenia bezpieczeństwa środowiska. Jesteśmy bardzo zadowoleni, mogąc oferować transport publiczny zgodny ze standardami europejskimi. "

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego

W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE Koleje Wielkopolskie zakupiły dwadzieścia dwa elektryczne zespoły trakcyjne, które są w stanie przewieźć niemal 10 tys. pasażerów.

Nowe wagony kolejowe są klimatyzowane, wyposażone w zasilacze do urządzeń mobilnych oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tabor z napędem elektrycznym może rozwijać prędkość do 160 km/h.

Mniej zanieczyszczeń

Nowe pociągi znacznie poprawiły komfort podróży i bezpieczeństwo pasażerów. Składy te spełniają wszystkie normy techniczne i środowiskowe UE, inwestycja przekłada się więc na widoczne zmniejszenie kosztów operacyjnych, skrócenie czasu podróży i korzyści dla środowiska.

Dzięki powiększeniu taboru Koleje Wielkopolskie mogły uruchomić nowe połączenia na liniach Poznań – Konin – Kłodawa – Kutno, Poznań – Zbąszynek, Poznań – Gniezno i Poznań – Mogilna. Pozytywnie wpłynęło to na mobilność mieszkańców regionu oraz spowodowało ograniczenie liczby przejazdów samochodem.

Równość szans

Projekt sprzyja zapewnianiu równości szans dla kobiet i mężczyzn oraz osób w trudnej sytuacji życiowej (na przykład w kwestii zatrudnienia) poprzez zwiększenie mobilności dzięki lepszemu dostępowi do transportu publicznego.

Parametry techniczne pojazdów (rozsuwane drzwi, obniżone progi, rampy, systemy mocowania) ułatwiają korzystanie z transportu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Dzięki temu projektowi udało się również poprawić dostęp społeczności wiejskich do miasta.

Wszystkie nowe wagony zakupiono w jednych z największych w Polsce zakładów produkcji taboru kolejowego, PESA Bydgoszcz, które sprzedają teraz swoje produkty w całej Europie.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wysokość inwestycji w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” wyniosła 110 749 802 EUR, z czego 38 267 208 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Wielkopolska” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

05/11/2015