Modernizacja baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

W ramach projektu „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” zbudowano lub wyremontowano bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w całej Polsce, by poprawić efektywność zespołów ratunkowych.

Inne narzędzia

 
Zmodernizowane bazy podnoszą efektywność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce © Justina Sochacka Zmodernizowane bazy podnoszą efektywność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce © Justina Sochacka

" Dzięki realizacji tego projektu i wymianie floty helikopterów jesteśmy dziś jedną z najnowocześniejszych jednostek Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Europie. Ma to bezpośrednie przełożenie na podniesienie poziomu usług medycznych w Polsce. "

Justyna Sochacka, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Projekt został zrealizowany w dwóch etapach: w pierwszym etapie zbudowano lub wyremontowano sześć baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego — w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Sanoku, Suwałkach i Zielonej Górze — oraz stację serwisową w Szczecinie; w drugim etapie powstały kolejne cztery bazy — w Gdańsku, Kielcach, Krakowie i Wrocławiu. Nowe bazy powstałych na lotniskach tuż obok starych baz.

W ramach prac remontowo-modernizacyjnych powstały nowe hangary, płyty postojowe, lądowiska, a także zaplecze operacyjno-socjalne i drogi dojazdowe. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze zespoły ratunkowe mogą szybciej reagować na zagrożenia.

„Lekarze i ratownicy medyczni mogą szybko uzupełnić zapasy medyczne, a piloci — zatankować helikopter” — mówi Justyna Sochacka, rzeczniczka SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wyższe standardy opieki

Realizacja tego projektu pozwoliła wprowadzić standardowe procedury w nowych bazach. Zainstalowano nowe systemy oświetlenia na lądowiskach, dzięki czemu zespoły LPR mogą działać przez całą dobę. Nowe bazy spełniają też współczesne wymagania techniczno-sanitarne, a usługi ratunkowe są bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne.

Ogólnie te usprawnienia pomogą w zrównoważeniu dostępu do usług ratunkowych w Polsce. Oczekuje się również, że zwiększy się odsetek przeżywalności ofiar wypadków.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (etap I i II))” wynosi 17 352 257 EUR, z czego 14 469 279 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

08/10/2015